Skolerapport: Langt de fleste elever er glade for deres skoler

Den seneste trivselsmåling viser, at de unge elever generelt er ganske godt tilfredse med deres skoler; jo yngre des mere tilfreds. Tekst: David Abildgaard. Foto: Arkiv/Gilbjergskolen.
GRIBSKOV: Kommunen har fået de kommunale resultater fra den nationale trivselsmåling for skoleåret 2019/2020. Resultaterne viser, at børnene generelt er ganske godt tilfredse med deres skoler, men der er også problemer at løse.

Der er blandede bolsjer at hente i den seneste trivselsmåling for kommunens skoleelever. Målingen, som er national, giver et øjebliksbillede af børnenes holdninger til blandt andet deres lærere, selve skolen, klassekammeraterne og deres egen indlæringsevne.

Klik for større version.

Ud over kommunens seks folkeskoler, deltager også specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud samt anbringelsessteder.

I år viser målingerne en mindre stigning i elevernes tilfredshed med både deres lærere og skoler som helhed. Målingerne er delt op i to dele; en for 0.-3.klassetrin og en for 4.-9.klassetrin. Du kan hente de to rapporter nederst i artiklen.

Resultater for 0.-3.klasserne
Den ene rapport fokuserer på de mindre skolebørn, og her ser man en stor generel tilfredshed med skolerne. Kun meget få elever er decideret utilfredse:

Ud af 905 svar var hele 99 procent af de adspurgte enten lidt eller meget tilfredse med deres skole.

Overordnet viser nedenstående tabel, at eleverne på 0.-3. klassetrin trives lige så godt som elever på landsplan og en anelse bedre end ved sidste måling. Denne tendens ses også på landsplan.

Især får lærerne gode karakterer i år. Her er hele 98 procent af børnene enten lidt eller meget glade for deres lærere:

Ensomheden lurer

Selv om skolerne får gode vurderinger som helhed, så ser det mindre positivt ud, når eleverne bliver spurgt til deres klassekammerater. Næsten hver 2. elev føler, at et flertal i klassen ikke kan lide dem:

Samme tendens viser sig, når børnene bliver spurgt til, om de føler sig ensomme eller i godt selskab i klasseværelset. Næsten hvert 2. barn føler sig tit eller nogle gange ensomme på skolen og lidt over halvdelen føler de tit eller nogle gange bliver udsat for uønsket drilleri:

Koncentrationen svigter

Målingen spørger også eleverne til deres syn på deres egen indlæringsevne. Resultatet viser blandt andet, at eleverne har svært ved at koncentrere sig i timerne, ligesom det er svært at løse de opgaver/problemer som lærerne kommer med:

Resultater for eleverne i 4.-9.klassetrin
Den anden del af målingen fokuserer på de lidt større skolebørn. De er blevet stillet samme type spørgsmål, dog noget mere nuanceret.

Kommunen har også her set på resultaterne sammenlignet med landstallene. Tabellen herunder viser, at elever på 4.-9. klassetrin i Gribskov Kommune overordnet trives lige så godt som ved sidste måling i kommunen.

Sammenlignet med landstallene viser undersøgelsen blandede resultater for de store elever. Flere elever i Gribskov Kommune end på landsplan har en høj social trivsel, mens færre elever end landsgennemsnittet har en høj trivsel i forhold til ro og orden.

Kommunen skriver i et oplæg til lokalpolitikerne, at der er lokalt fokus på de børn, der mistrives.

Modsat de yngre elever er tilfredsheden med skolen ikke nær så udpræget, dog stadig med en overvejende positiv holdning. 76 procent af de adspurgte er for eksempel enten tit eller meget tit glad for at gå i skole:

De unge er også overvejende positive over for klassekammeraterne. Hver 4. elev er dog enten aldrig eller sjældent glad for sin klasse:

Trygheden varierer

Omvendt så virker eleverne til at føle sig overvejende trygge i skolen. Omkring hvert 10. barn føler sig dog aldrig eller sjældent trygge i skolen.

Måske modsat forventningen så er de lidt større skolebørn gode til ikke at mobbe hinanden. Det mener et flertal af eleverne i hvert fald. Enkelte børn svarer dog, at de meget tit bliver mobbet:

Ensomheden blandt eleverne er dog en del mere udpræget. Her føler kun 39 procent, at de aldrig føler sig ensomme. Hver fjerde elev føler sig enten tit eller meget tit ensomme:

God faglig trivsel

Målingen måler også den faglige trivsel. Et flertal af eleverne føler, at de klarer sig godt fagligt og lærer noget af undervisningen

Svært at holde koncentrationen

Igen i de større klasser viser det sig svært at holde fokus. Et stort flertal svarer blandt andet, at de har svært ved at komme hurtigt tilbage til undervisningen, hvis de bliver forstyrret af en bippende mobil eller andet forstyrrende i klassen:

Hent rapporterne her
Er du blevet nysgerrig til de to rapporter, så kan du downloade dem ved at klikke på nedenstående links. Du vil i så fald hente en pdf.fil.

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2019/2020 KOMMUNERAPPORT, Gribskov Kommune, 0.-3. klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2019/2020 KOMMUNERAPPORT – Gribskov Kommune, 4.-9. klassetrin

Leave a Reply