Socialdemokrater i flyverskjul: Bo Juls afgang ryster partiet

Viceborgmester Bo Jul Nielsen (i midten) håber at kunne holde fast i sine lukrative bestyrelsesposter til trods for at være blevet løsgænger. Foto: Presse.

GRIBSKOV: Hverken løsgænger Bo Jul Nielsen eller hans tidligere kolleger i Socialdemokratiet ønsker at lade sig interviewe af Netavisen Gribskov omkring spidskandidatens pludselige afgang, og hvad det kommer til at betyde fremadrettet.

Vi ville gerne her på netavisen have talt med Bo Jul Nielsen omkring hans holdning til hans nuværende politiske poster, der i princippet kan betragtes at tilhøre Socialdemokraterne og ikke en løsgænger.

Årsagen til Bo Jul Nielsens afgang skyldes uenigheder med ledelsen, og han har kort udtalt til Frederiksborg Amts Avis, at han var frustreret over partiets opdeling i to lokale afdelinger for hhv. den østlige og vestlige del af kommunen, dog uden at specificere yderligere.

– Det værste er den hårde retorik, der bruges af bestyrelserne i de tre foreninger indbyrdes og mod byrådsgruppen. Jeg vil ikke komme med konkrete eksempler, men der har ikke altid været forståelse for de aftaler, som vi har indgået i byrådsgruppen, har han forklaret til amtsavisen.

Hvad med tillidsposterne?
Det er især et dilemma omkring, hvad der skal ske med Bo Juls tillidsposter efter at han er blevet løsgænger. Problemstillingen har tidligere har været oppe at vende i samme parti. Det skete sidste år, da tidligere Socialdemokrat Betina Sølver valgte at forlade partiet og blive løsgænger. Det fik dengang Bo Jul Nielsen op af stolen.

Vi spurgte ham dengang til, om hun fortsat kunne bevare sin formandspost:

– Det ville vi godt nok have svært ved. Men det skal flertalsgruppen… eller det kommende flertal, eller hvad det nu hedder. Jeg ved ikke hvor flertallet er lige nu.

Bo Jul har dog tilkendegivet, at han gerne vil beholde sine egne tillidsposter, da han stadig er en del af konstitueringen. Han forstætter også som viceborgmester, har han oplyst.

Bo Jul Nielsen er blandt andet i bestyrelsen for Gribvand, Gribvand Spildevand, samt hos Vestforbrænding. De tre poster indebærer en samlet indtægt i form af vederlag på cirka 200.000 kroner årligt, altså samlet cirka 800.000 kroner over en firårig byrådsperiode.

Byrødder under jorden
Ej heller den resterende byrådsgruppe ønsker at tage imod netavisens forsøg på kontakt. Lokalpartiet har de seneste dage haft travlt med interne møder,og Netavisen har uden held forsøgt at tage kontakt til byrådsmedlemmerne Pia Foght, Allan Nielsen og Mikkel Andersen for at høre nærmere.

Byrådsmedlem Allan Nielsen er ellers blevet hastevalgt som ny gruppeformand, men heller ikke formanden har ønsket at udtale sig til, om Bo kan beholde sine lukrative tillidsposter eller om de skal omfordeles.

(Korrektion: Vi kom tidligere ved en fejl til at kalde Allan Nielsen for Allan Andersen. Vi beklager fejlen, red.)

En anden formand, en ganske nyvalgt formand for lokalpartiets fællesbestyrelse, Ole Mortensen, oplyser via mail, at partiet ikke er klar til at melde noget ud til offentligheden endnu:

“Lige nu tager vi et skridt ad gangen og valg af gruppeformand var første skridt”, skriver Ole Mortensen og lover at komme med nyt, når partiet engang føler sig klar.

Vi opdaterer med en ny artikel, når det lykkedes at hente yderligere kommentar til tillidsposternes fordeling og lokalpartiets fremadrettede strategi og evt. kommende samarbejde med Bo Jul Nielsen som løsgænger.

Skriv din kommentar her: