SPARERUNDE: Politikere freder lukning af biblioteker

De tidligere protester mod besparelser på BLIK har givet nok genklang til, at biblioteket nu fredes for at blive lukket. Tekst: David Abildgaard. Foto: Allan Andersen.

GRIBSKOV: Alle kommunens politiske udvalg skal i disse uger se gennem alle deres udgifter i en forsøg på at spare i alt 100 millioner kroner. Et af spareknebene er muligheden for at lukke bibliotekerne i Helsinge og Græsted, men dette forslag er nu droppet.

Der skal de næste par uger findes besparelser for cirka 100 millioner kroner, og den opgave tilfalder de enkelte politiske underudvalg. Et af disse er udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, som er blevet bedt om at finde mulige besparelser og pege på, hvilket områder som bør fredes.

Vi bringer her en oversigt over de spareforslag, som udvalget har skulle pege på eller frede. Alle de anbefalede spareforslag ryger senere ud i en offentlig høring hos relevante parter, før de kan besluttes endeligt af Byrådet.

RELATERET LÆSNING: SPARERUNDE: Ældreudvalg nægter at pege på besparelser

LÆS OGSÅ: SPARERUNDE: Børneudvalg ser igen på skolelukninger

Biblioteker og billedskole fredes
En stor udgiftspost for udvalget er driften af kommunens biblioteker. Der var derfor et forslag om at lukke for bibliotekerne i både Helsinge og Græsted. Her valgte udvalgets medlemmer dog at stoppe sparefesten. Der skete til trods for, at kommunen ville kunne spare lidt over seks millioner kroner årligt i årene 2021-23.

Et andet forslag, som også er blevet sløjfet, var at gøre biblioteket i Helsinge til selvbetjent.

Også Billedskolens fremtid var i spil. Et af kommunens spareforslag var at lukke skolen, hvilket ville spare kommunen for 130.000 kroner i 2020 og 261.000 kroner i 2021. Det forslag er dog ikke længere en mulighed, har udvalget besluttet. Billedskolen har tidligere været i sparelysets spotlight.

Også julebelysningen er fredet. Det koster ellers udvalget 210.000 kr. årligt.

Turist-samarbejde i fare
Andre var ikke nær så heldige. Et af de større udgiftsområder er det faste samarbejde med foreningen Visit Nordsjælland, som har til formål at fremme turismen i Nordsjælland. Dette samarbejde koster kommunen 2,1 millioner kroner årligt.

Kommunen advarer dog mod, at en udtrædelse af Visit Nordsjælland vil betyde et væsentligt mindre aktivitetsniveau og mindre mulighed for at fastholde den nuværende vækstudvikling for Gribskov kommunes fortsatte turismeudvikling.

Forslaget blev trods advarslen godkendt til at ryge videre i høring, såfremt forslaget godkendes i Økonomiudvalget.

Mindre støtte til aktiviteter
I år bruger kommunen to mio. kr. på aktivitetsstøtte med 265 kr. pr. medlem under 25 år. Hvis beløbet sættes ned til 2017-niveau, som var på 220 kr. pr. medlem, vil den samlede udgift være 1.7 mio. kr., altså en besparelse på 300.000 kroner årligt.

Kommunen advarer også her mod konsekvenserne i en kommentar til spareforslaget:

“Foreningerne vil have færre midler til rekvisitter, trænergodtgørelse mv. og dermed dårligere økonomi for foreningerne. Derfor kan de blive nødt til at hæve kontingentet for medlemmerne. Det kan således blive dyrere at gå til foreningsaktiviteter for børn og unge. Det kan have den konsekvens, at der er børn og unge der ikke længere vil være foreningsaktive. “

Dette forslag er blevet accepteret af udvalget og går derfor videre til behandling i Økonomiudvalget.

Lokaletilskud skal også ned
Et andet godkendt forslag er at sætte foreningsstøtten til lokaler ned.

En forening kan søge om lokaletilskud, hvis foreningen bor i egne eller lejede lokaler – her støtter Gribskov Kommune med mellem 65 og 75 procent af driftsudgifterne.

Minimumskravet er 65 procent, og sætter kommunen sig på det som maksimum, så kan der spares i omegnen af 180.000 kroner årligt.

Konsekvensen for de berørte foreninger bliver, at de selv vil skulle finansiere 35 procent af forbruget mod i dag 25 procent. En særlig ulempe er, at det giver en ulighed i forhold til de foreninger, som bruger kommunale lokaler.

Kulturnat uden tilskud
En anden mulig besparelse er at skære ned på de årlige tilskud til kulturnatten i både Helsinge og Gilleleje. De to handelsstandsforeninger modtager hver 50.000 kroner i årligt tilskud. Dette forslag er også godkendt.

Der kan dertil spares en million kroner årligt i en særlig samskabelsespulje, som ellers har til formål at støtte udviklingen af blandt andet frivillighed, iværksætteri, helårsturisme i de små landsbyer. Puljen har et samlet budget på 1,5 mio. kr i år og 1 mio. kr. i årene 2020-22. Også dette forslag blev godkendt.

Munkeruphus og Museum Nordsjælland
En anden godkendt sparemulighed er Munkeruphus, som modtager kulturstøtte for 250.000 kroner årligt til et kunst- og naturlaboratorium målrettet børn og unge. Stop af tilskud for huset har tidligere været i spil, men blev dengang reddet på målstregen. Om det lykkedes igen er mere usikkert. Huset modtager samlet årligt støtte for 1.500.000 kroner.

Museum Nordsjælland modtager også kommunale støttekroner, og her foreslår udvalget, at man mindsker med 209.000 kroner i årene 2021-23. Det kan ske ved at man laver en omberegning i tilskuddet mellem de tre samarbejdskommuner Gribskov, Hillerød og Hørsholm, så tilskuddet fordeler sig på antallet af borgere frem for som hidtil at bruge de beløb som kommunerne før fusionen brugte hver især på museumsdrift.

Du kan se alle spareforslagene herunder. Forslag med rød skrift er udgået. Resten er anbefalet videre til Økonomiudvalget og senere Byrådet, som derefter forventes at sende forslagene i offentlig høring. 

Vil du læse mere om de enkelte spareforslag og konsekvenserne kan du klikke her: Sparekatalog, Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. (link åbner en pdf-fil på 25 sider, red.)

Side 1 af 2
Side 2 af 2.

 

Skriv din kommentar her: