Spildevandsdirektør: Vi kender ikke skadens omfang

Renseanlægget ved Smidstrup udleder spildevand i blandt andet Tinkerup Å. Tekst: David Abildgaard. Foto: Allan Andersen.
GRIBSKOV: Gribvand Spildevands direktør, Mette Therkildsen, kan ikke gøre læserne meget klogere på, hvor stor skade der er sket i forbindelse med de seneste udledninger af spildevand i kommunens åer og vandløb.

Gribskov Kommune var i går, mandag, på besigtigelse med driftschefen for kommunens spildevandsselskab Gribvand Spildevand A/S for at se størrelsen på de skader, som blandt andet har ramt dele a Tinkerup Å. Her skete der tidligere på måneden en stor udledning af spildevand fra anlægget i Smidstrup.

RELATERET LÆSNING:

Stor skade på naturen efter tre udledninger af spildevand

Ifølge selskabets direktør skyldtes udledningen i Tinkerup Å en fejl i det efterhånden noget aldrende rensningsanlæg i Smidstrup.

– Det er et gammelt følsomt anlæg, og der er desværre noget udstyr, som sætter ud. Vi har en mand ude med det samme og beslutter at overgå til manuelt drift, forklarer Mette Therkildsen om forløbet kort efter uheldet blev konstateret tidligere på måneden.

For meget vand
Uheldet i Tinkerup Å opstod efter et for stort pres på anlægget, forklarer direktøren:

– Vi oplevede en bundvending på grund af den store belastning fra blandt andet de mange mennesker som for tiden er i sommerhus og de høje temperaturer i procestanken. Ved en bundvending vender slammet op til overfladen og det frigiver ammoniak og Gribvand Spildevand kan ikke overholde udledningstilladelsen for det afledte spildevand,  der løber ud i åen. Vi har derfor kørt ekstra meget slam væk for at holde ammoniak niveauet nede. Vi kan dog ikke køre det hele væk, for det er en del af rensningsprocessen, siger Mette Therkildsen og oplyser, at Smidstrup-anlægget nu er ved at komme tilbage til normal drift igen.

Selskabet arbejder også på at sikre, at lignende uheld omkring Smidstrup ikke kan finde sted igen:

– Det vigtige er at få anlægget lukket og koble det på det nye i Gilleleje, og vi er derfor ved at se på, hvor hurtigt vi kan koble Smidstrup til Gilleleje, forklarer hun med den pointe at vandet derefter vil ledes direkte til Gilleleje, hvor kapaciteten og renseprocessen er langt bedre.

Store investeringer
Skal den slags uheld helt forhindres i fremtiden, så kræver det dog store investeringer for kommunen, forklarer direktøren.

– Man kan gøre flere ting, for eksempel bygge bassiner. Den store tunnel vi har lavet under Helsinge, kan for eksempel tage rigtig meget regn. Så det kan være en god løsning. Man kan også lave frakoblinger, som vi har gjort ved Arresø, hvor vi betaler tilslutningsbidrag tilbage til borgerne, typisk grundejerforeninger, som så selv sørger for at nedsive regnvand på egen grund frem for i kloakkerne. Man kan også lave en separat spildevands- og regnvandsledning, så der er forskellige metoder, forklarer hun.

Selskab politianmeldt
Kommunen har valgt at politianmelde spildevandsselskabet, som også er ejet af kommunen. Det er procedure, forklarer direktøren.

– Når vi får en politianmeldelse, så er det en del af proceduren. Vi skal ikke stilles anderledes end andre, forklarer Mette Therkildsen og oplyser, at det ikke er første gang selskabet er blevet meldt til politiet af kommunen.

– Vi er blevet anmeldt før. I sådanne tilfælde bliver vi ringet op af politiet og bliver bedt om at vedkende det, og det gør vi. Det er noget, vi tager rigtig alvorligt, for vi har intet ønske om sådanne ting, men vi må også konstatere, at vi ikke kan overvåge hele systemet, det er umuligt, siger hun og oplyser, at selskabet har omkring 800 kilometer kloak i kommunen.

Ud over uheldet i Tinkerup Å har der også været to uheld med dobbeltbrønde, som har resulteret i udledninger af spildevand. Det ser man også på i selskabet.

– Vi er i gang med at hente priser hjem på at få tilset alle dobbeltbrøndene for at finde ud af, hvor stort problemet er. Når vi har et overblik må vi se på, hvad konsekvensen skal være.

Mandag så det sådan ud ved udløbet til Tinkerup Å. (Foto: Allan Andersen)

1 KOMMENTAR

  1. Arresø på UBL’s møde 15/9-20.

    I løbet af sommeren 2020 blev der sat meget fokus på udledninger fra renseanlæg og overløb med spildevand til vores kyster, søer og vandløb. For Gribskov Kommunes vedkommende blev der med forsiden og en større artikel i Berlingske 11. juli 2020 sat fokus på Arresø og den udledning af spildevand, der kommer fra Hillerød, Halsnæs og Gribskov Kommuner.
    Det har derfor været et ønske fra udvalget Udvikling, By og Land at få en orienteringssag om søens tilstand, og hvad der eventuelt kan gøres for at få søen mere ren.

    https://dagsordener.gribskov.dk/vis/#ffed52a8-5d2c-4e71-bcbb-f507df00403b&punktid=85420bfa-741f-48ef-b12f-53fbf3b350ab

Leave a Reply