Splittet Byråd imod dispensationer til omstridt hus i Annisse

Tekst: David Abildgaard. Foto: Gribskov Kommune.
ANNISSE: Der blev under tirsdagens byrådsmøde talt en del om møgsagen fra Annisse, hvor et par er røget i uføre med kommunen omkring deres drømmehus. Parret havde håbet på et ja til i alt tre dispensationer, som ville gøre det muligt at bevare nogle store vinduer i facade og gavl i deres hus på Kirkestræde 5.

Der blev både talt for og imod, da de lokale byrådspolitikere i dag, tirsdag, skulle tage stilling til en dispensationssag vedrørende et omstridt hus i Annisse, som har vakt især naboernes vrede. Huset overholder ikke den bevarende lokalplan for området, lyder kritikken, mens parret peger på, at der fra kommunen har været tildelt i alt to byggetilladelser, som begge er blevet fulgt.

– Der er bare ingen vindere i denne her sag, konkluderede Trine Egetved, da hun ridsede sagens indhold op for resten af byrådet.

Hun valgte dog trods manglen på vindere at gå imod kommunens anbefaling om at tildele i alt tre dispensationer, som ellers ville have gjort det muligt for boligejerne at bibeholde sine glasfacader og vinduer i gavlen.

Kun Venstre, løsgænger Betina Sølver samt Bo Jul Nielsen fra Radikale stemte for at give dispensation. Bo Jul Nielsen stemte dog kun ja til en af de tre dispensationer, et gavlvindue, mens tomlen blev vendt ned til de to andre dispensationer som blandt andet omfatter nogle store vinduer i den ene facade.

Nyt Gribskov, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Konservative stemte alle imod forslagene om dispensation.

Natasha Enetoft fra Venstre valgte at stemme blankt.

Byrådet følger dermed planudvalgets tidligere anbefaling om et samlet nej til dispensationerne.

Retssag lurer
– Det kommer til at koste kassen, for de fejl Byrådet har lavet ved at meddele tilladelser kan man næppe forlange, at bygherre skal stå for alene, lød det fra Venstres Jannich Petersen under byrådets behandling tidligere i dag.

Han pegede på, at parret via advokat har truet med sagsanlæg, såfremt de tre dispensationer ikke blev fulgt. Parret mener at stå med udgifter for at udbedre facaderne og gavlen på 1,1-1,6 millioner kroner. Dertil kommer et muligt større værditab på et evt. kommende salg.

– Der er lavet flere fejl fra vores side, medgav blandt andet Enhedslistens Michael Hemming Nielsen under sin taletid mod stutningen af behandlingen i byrådssalen.

– Men har ejerne lavet bygningen, vel vidende at det senere kunne blive underkendt, så synes jeg ikke, man skal give dispensationer med tilbagevirkende kraft. Derfor vil jeg sige nej til dispensationerne, slog han dog fast.

Vil du gerne bliver klogere på sagen kan du klikke på nedenstående artikel. Nederst er der også et tv-indslag fra TV Nordkysten, som har besøgt naboerne for at høre deres side af sagen.

Kan koste kommunen millioner: Boligejere hyrer advokat i omstridt Annisse-sag

2 KOMMENTARER

 1. Kommunen udsteder altså med mellemrum byggetilladelser, der er i strid med gældende lokalplan, eller som af borgerne (dvs grundejer på den anden side af hegnet) fortolkes som værende i strid med lokalplanen. Og derfor sender de sagen til vurdering i Planklagenævnet, som også naboerne i Annisse har gjort. DERVED kommer den udstedte byggetiladelse i fare og det er et element som bygherre må forholde sig sig, desuagtet at han har modtaget en byggetilladelse. Opstarter man et byggeri, der er indklaget til nævne, vil man selv skulle bære risiko og omkostninger ved en evt senere lovliggørelse (fysisk lovliggørelse, der har den konsekvens at:)

  1) fysisk lovliggørelse: byggeriet skal ændres så det stemmer overens med lokalplan
  2) retslig lovliggørelse; nedrives i yderste konsekvens
  3) retslig lovliggørelse; at Byrådet/Administationen vælger retslig lovliggørelse, som betyder at man tilretter lokalplanen, så den passer til det før ulovlige, sender i høring ude i samfundet via hjemmesiden, overhører høringssvar for derved at vedtage den nye lokalplan.Og så er det pludselig ikke i strid med lokalplanen!

  Det er ikke en omkostning, man kan pålægge andre. Så må ejer/bygherre anlægge en retssag.

  Det var også sådan jeg hørte Jesper Behrendorffs udmelding Under mødet i går), da han sad med sagen i skødet, som medlem af daværende Planudvalg i Byrådet.

  Der bliver både i denne sag og i andre sager nævnt at “Kammeradvokaten har udtalt…” Denne virksomhed er et almindeligt advokatkontor, der benyttes af mange offenrlige og halvoffentlige instanser – og er altså ikke en slags domstol – selvom der nærmest referes til dem, som om deres ord er “lov”
  https://da.wikipedia.org/wiki/Kammeradvokaten

  UBL vil have de bevarende lokalplaner under behandling for at revidere om de er helt klare og præcise. Ét af de punkter, der er diskusion om i tilfældes med Annisse – nogle partier mener den er helt klar andre at den er uklar og det skaber disse problematikker. Måske kunne sagen også have vært undgået hvis Bygherre i februar 2017 valgte byrådets henstilling at nøjes med at genneføre de lovlige tiltag og samtidig tage en bedat med naboer om det videre projekt og evt. at have søgt råd i Lokalrådet, der om nogen kender lokalplanen.

 2. Det er noget nyt vi ser, at byrådet tager ansvar. De erkender der er givet en forkert byggetilladelse som bygherre har bygget efter i ond eller god tro . Han har bygget efter det som angiveligt er en forkert tilladelse kommunen har givet. Anderledes er det på Østre Alle 53 hvor bygherre har fået en tilladelse som han ikke bygger efter. Han har ulovligt nedrevet det hus han søgte om og tilbygning til og fik derefter tilladelse til et helt nyt hus på ubebygget plan grund uden niveauforskelle mod naboer og vej. Han bygger væsentlig anderledes for store dele uden tilladelse eller dispensation, modsat her i Annisse. På Østre Alle lovliggøre kommunen alt, også det der ikke ville være lovligt selv om der var søgt inden tilladelsen Sagene er sammenlignet fordi kommunen har glemt nabohøring som først etablere efter byggeriet er gået i gang næsten færdigbygget. Som det nok ikke er set før, får bygherre erstatning på 400.000 kr. ikke på grund af kommunens fejl men hovedsageligt for udbedring af bygherres egne fejl, Der er således tale om en ulovlig retslig lovliggørelse, til stor skade for naboerne der herved mister deres retssikkerhed, ejendomsret og hensynet til de naboretlige principper, hvor byggeriet er langt over naboernes tåle grænsen. Ved Kommunens ulovlige lovliggørelse låses familierne fast og kan ikke få erstatning eller nedrivning til det godkendte projekt. Embeds-magtmisbrug og bedrag af værste skuffe. Forskelsbehandling ? det at have ret når man har ret er vil betinget af lovgivningen og ikke om man har råd og kræfter til langvarige retssager. Bygherre skulle have en dom mod kommunen for at få erstatning af ændring af kviste som han ikke havde krav på at bygge, uden dom eller retskrav for han erstatning.

  .

Leave a Reply