Stor skade på naturen efter tre udledninger af spildevand

Gribvand
Tekst: David Abildgaard. Foto: presse.
GRIBSKOV: Der er sket stor skade på fauna og dyreliv efter at der tidligere på måneden ved en fejl er sket store udledninger af spildevand til blandt andet Tinkerup Å. Det oplyser kommunen i en hengemt skriftlig orientering til de lokale politikere.

Godt gemt væk i dagsordenen for det netop afholdte udvalgsmøde i Udvikling, By og Land 18. august kan man blandt en række elektroniske bilag uden filnavn og under en anonym rubrik kaldet ‘meddelelser’ læse, at der er sket tre store udledninger af spildevand i kommunen denne sommer, hvoraf mindst to ifølge kommunen har forårsaget store skader på miljøet. To af forholdene er blevet politianmeldt.

Oversigten over bilag til kategorien ‘meddelelser’ i dagsordenen for udvalget Udvikling, By og Lands seneste møde røber ikke meget om, at der heriblandt (bilag 3, red.) findes oplysninger om en stor spildevandsforurening. Screenshot af udvalgsdagsorden Udvikling, By og Land.

RELATERET LÆSNING:

Spildevandsdirektør: Vi kender ikke skadens omfang

Væsentlige skader i Tinkerup Å
Det første spildevandsudslip skete i starten af august. Her satte Smidstrup Renseanlæg ud.

“Gribvand har tilført ilt og kørt slam væk, men anlægget er fortsat ikke i stand til at  overholde udlederkrav. Der udtages løbende nye prøver for at følge udviklingen. Udledningen sker til Tinkerup Å, oplyser administrationen til politikerne i udvalget.

Og uheldet har været alvorligt, oplyser administrationen:

“Det vurderes, at flora og fauna har taget væsentligt skade. Kommune vil tilse åen igen, når udledningen er normaliseret, for at vurdere tilstanden i vandløbet”, forklarer administrationen til politikerne og oplyser, at det er Miljøstyrelsen, der har tilsynsforpligtelsen for udledninger og overløb fra renseanlæg og at de er blevet orienteret om uheldet.

Gribvand-formand kender ikke skadens omfang
Uheldet er sket i Gribvand Spildevand, og den siddende formand i det kommunalt ejede selskab er Venstres Jannich Petersen. Han kan ikke bidrage med mange oplysninger om, hvor slemt det står til:

– Jeg er orienteret om overløbet, men ikke hvor stor skaden er. Det er et teknisk spørgsmål, som bliver besvaret i den administrative del, forklarer han til Netavisen Gribskov og henviser til selskabets direktør Mette Therkildsen.

Dobbeltbrønd brød sammen
Udover det store udspild i åen oplevede kommunen også to brønde, som brød sammen.

Det første brud fandt sted i midt juli, hvor en dobbeltbrønd brød sammen som betød, at der blev ledt spildevand ud i Kjøverenden og Orebjerg Rende.

“Administrationen blev orienteret af en borger, og gav straks besked til Gribvand. Gribvand bestilte tv-inspektion af ledningen og fandt den pågældende brønd, der blev repareret”, oplyser administrationen.

Også her er skaderne mærkbare:

“Hvor længe udledningen har stået på er uvist, men både Kjøvsrenden og Orebjerg Rende er påvirket af udledningen helt ud til stranden”, skriver administrationen.

Det er ikke endnu afklaret, hvordan oprensning og restaurering skal foregå.

“Stækningen hvor forureningen er sket, løber gennem sommerhusområdet, og adgangsforholdene er besværlige. Kommune er sammen med Gribvand i gang med at finde
en løsning”, skriver administrationen.

Brønd nummer to
Det andet brud fandt sted i starten af august, hvor der igen skete et sammenbrud i en dobbeltbrønd. Denne gang betød det, at spildevand blev ledt til Øllemose å ved Blistrup.

Også her er det usikkert hvor længe udledningen har stået på.

“Da vandløbet næsten er udtørret, er det tilsyneladende alene en strækning på ca. 500 meter, der er blevet påvirket væsentligt. Da vandstanden i åen var lav, blev
der med det samme fra Gribvands side og i aftale med administrationen, påbegyndt oprensning, og der vil efterfølgende blive udlagt nyt gydegrus i bunden forhold til regulativet”, skriver kommunens administration.

I alt er der blevet renset op med en gravemaskine på en strækning på ca. 300 meter. Der er også opsuget spildevand fra åen.

Dobbeltbrønde rummer både rørledning til spildevand og regnvand. Spildevandsledningen ligger under regnvandsledningen adskilt af et dæksel. Når spildevandsledningen stoppes til, aflastes det til regnvandsledningen der kan ledes videre til vandløb, husstande og lignende.

Gribvand har ikke alarm eller sikring af dobbeltbrønde, men er nu gået i gang med at kortlægge antallet og vurdere tilstanden af kommunens dobbeltbrønde.

Kommune melder forhold til politiet
Gribskov Kommune har tilsynsforpligtigelsen på Gribvands ledningsnet, og derfor også på de to uheld i dobbeltbrøndene.

“Gribskov Kommune har orienteret Gribvand om, at der vil ske en politianmeldelse af forholdene” skriver administrationen.

Det er ikke lykkedes kort før deadline at indhente en kommentar fra Gribvands direktør Mette Therkildsen til alvoren af de tre spildevands-udledninger. Netavisen følger op på sagen og bringer en opdatering, når vi har flere oplysninger til udledningen og størrelsen på skadens omfang.

DN efterlyser skrappere krav
I Danmarks Naturfredningsforening mener man, at kommunen bør stille krav om, at man ikke længere kan acceptere overløb med spildevand. En del af problemet skyldes, at man ikke har separate kloaker for henholdsvis spildevand og regnvand. De løber i stedet i samme rør.

– Der mangler krav fra regeringen, Miljøministeriet, som i årevis har vidst, at der bør gøres noget ved det her problem, som er over hele landet. I flere kommuner er man begyndt at lave to kloaksystemer, en til regn og spildevand, forklarer Jens Prom fra Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov.

Han frygter, at spildevand i åløb som Tinkerup Å kan have stor påvirkning på det lokale fauna og dyreliv.

– Meget af spildevandet indeholder giftstoffer og kan ødelægge de dyr og bakterier, som renser vandet, forklarer han.

Netavisen Gribskov følger sagen…

2 KOMMENTARER

  1. Har borgmesteren en kommentar? Han var jo ellers ude med riven efter Hillerød Kommune i forbindelse med udledning til Arresø.
    Ingen tvivl om at Hillerød historisk har bidraget med godt og vel deres andel til at ødelægge Arresø.
    De har imidlertid gjort noget ved sagen. Dels med det nye rensningsanlæg på Lyngevej og dels med separatkloakering. Hvad har Helsinge Kommune gjort for at undgå overløb og utilsigtede udslip?

Leave a Reply