Stor stigning i antallet af uddelte førtidspensioner

Et stigende antal borgere sætter flueben ved "psykisk lidelse", når der ansøges om førtidspension i Gribskov Kommune. Tekst: David Abildgaard.

GRIBSKOV: Der er de seneste par år sket en større stigning i antallet af borgere, der søger og får godkendt førtidspension. Cirka hver tredje ansøger til førtidspension sidste år skete på baggrund af en psykisk lidelse. Det viser seneste statistik fra kommunen.

Flere borgere en normalt søgte sidste år om førtidspension, og særligt er der en stigning i antallet af borgere som søger på baggrund af psykiske lidelser. Sidste år steg antallet til 30 borgere førtidspension, hvor det i 2017 var 14. I 2016 var der otte borgere som søgte på grund af psykiske lidelser, mens der i 2015 var 11. Vi skal tilbage til 2014 for at finde lignende tal. Her fik 27 borgere tilkendt førtidspension på grund af psykiske lidelser.

De 30 borgere udgør cirka en tredjedel af i alt 98 nytildelte førtidspensioner i Gribskov Kommune. Dertil fik 12 borgere afslag, mens fire ansøgere fik deres sag sendt retur til fornyet behandling. 17 personer under 40 år fik tilkendt førtidspension i 2018, hvilket er det næsthøjeste antal siden 2013.

Højeste niveau længe
Kommunen oplyser, at antallet af tilkendelser af førtidspension har nået sit højeste niveau siden fleksjob- og førtidspensionsreformen trådte i kraft 1. januar 2013. Der er i de seks år efterfølgende blevet tilkendt førtidspension i 324 sager svarende til et årligt gennemsnit på 54 sager.

Årsager til førtidspension. Skema: Gribskov Kommune.

Størstedelen af modtagere af førtidspension kom sidste år fra enten sygedagpengeområdet (21 borgere) eller var tidligere modtagere af ressourceforløbsydelser (39 borgere). Dertil kom 16 borgere fra ledighedsydelse, mens 13 kom direkte fra kontanthjælp. Otte borgere fik førtidspension uden tidligere at have modtaget offentlig forsørgelse.

Den mest benyttede baggrund er borgere på ressourceforløbsydelse, hvilket blev indført med virkning fra 1. januar 2013. Ydelsen tilbydes borgere med komplekse problemstillinger ud over almindelig ledighed, som har vist sig ikke at kunne løses gennem en kommunal indsats.

Mange på førtidspension
Der var i marts 2019 i alt 1.171 personer på førtidspension i Gribskov Kommune, hvilket svarer til seks procent af borgerne i aldersgruppen 16 og 66 år. Gennemsnittet for Region Hovedstaden er 4,7 procent.

Antallet af borgere på førtidspension er steget med 2,5 % i forhold til året før. Til sammenligning har Region Hovedstaden, som Gribskov Kommune er en del af, en stigning i udviklingen af førtidspensioner på 1,3 procent.

En af årsagerne til den større lokale stigning kan skyldes, at der i 2018 har været gennemført en særlig indsats med at gennemgå sager med borgere, som har været passive gennem en længere periode samtidig med at de har modtaget ledighedsydelse. Kommunen så derfor blandt andet på, om betingelserne for at modtage førtidspension var opfyldte, hvilket de var for 16 borgere.

Flere forventet at få førtidspension
De kommende år vil være præget af nye regler for pensionsalderen, som bliver sat gradvist op for at flugte med vores gennemsnitlige levealder.

Nedenstående skema viser projekteret pensionsalder givet alders-udviklingen. Så er du for eksempel født i 1975 bør du forvente at skulle arbejde frem til du fylder 71 år. Pensionsalderen skal dog godkendes af Folketinget 15 år før den træder officielt i kraft. Folketinget har pt. vedtaget en gradvis stigning i folkepensionsalderen op til 68 år (frem til 2030). I år er den sat til at være 65,5 år.

 *Folkepensionsalderen fra 2035 er skøn og skal først vedtages af Folketinget. Tabel: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Skriv din kommentar her: