Store planer: 5-etagers boliger på vej til Gilleleje

Tekst: David Abildgaard. Kort: Team Norsjælland.

GILLELEJE: Planerne for at bebygge på et stort markområde i Gilleleje Syd inkluderer boliger i op til fem etagers højde. Det fremgår af den udviklingsplan, som skal sikre, at området kommer til at fremstå som både naturrigt og attraktivt for kommende tilflyttere.

Der er store planer for det 12,6 hektar store område kaldet Gilleleje Syd 2, en grund som kommunen ønsker at sælge, så der kan bygges boliger. Kommunen ejer næsten 8 hektar af grunden, resten er privat, og det er på det kommunale område, der er planer om at bygge nye boliger.

Forkøbsretten er tildelt konkurrencevinderen Team NORsjælland bestående af NorCap Development A/S, Boligselskabet Sjælland, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og Adserballe og Knudsen A/S.

RELATERET LÆSNING: Del af Gilleleje Syd reserveres til almene boliger

Oversigt over det samlede projektområde. Klik for større version.

Vinderen har udarbejdet udviklingsplanen i samarbejde med kommunens administration.

Team Norsjælland har med en forkøbsret en ret til at købe grunden til en pris svarende til det højeste bud, når kommunen ønsker at sælge den.

Administrationen har gennemlæst projektplanen og finder den acceptabel:

Administrationen vurderer, at udviklingsplanen er en godt gennemarbejdet og ambitiøs ramme for den videre udvikling af Gilleleje Syd, og at de fra rådgivningsteamet foreslåede krav indgår som krav i forbindelse med det kommende udbud“, oplyser de til udvalget Udvikling, By og Land.

Planerne blev i går, tirsdag, godkendt i udvalget. Eneste imod var Dansk Folkeparti:

– Byggeri i fem etager hører til i Vestegns-kommunerne, ikke her i Gilleleje. Når man kommer kørende fra syd til Gilleleje vil man møde en femetagers betonklods, og det er ikke byens identitet; det er mindre huse og i lavtliggende områder, måske op ti ltre etager. Så hellere lade være og bygge tættere, forklarer Dansk Folkepartis enlige medlem i udvalget Brian Lyck Jørgensen.

Høje boliger
Udviklingsplanen rummer en oversigt over, hvad den mulige bygherre ønsker at gøre ved grunden og inkluderer blandt andet såkaldte punkthuse på op til fem etager.

De skal placeres i byggefelt A mod nordvest og er estimeret til at kunne indeholde 3-4 boliger pr. plan. Det er en boligtype som ikke findes i Gilleleje i forvejen og projektholder vurderer at kunne tiltrække en ny type beboere til Gilleleje.

Fra udvilklingsplanen, Team Norsjælland. Klik for større version

“Punkthusene kan blive et arkitektonisk pejlemærke langs Parkvej og jernbanen. I forbindelse med den videre planlægning for et konkret projekt vil det konkrete arkitektoniske udtryk blive afklaret. Placeringen sikrer optimale tilgængelighedsforhold for fremtidige beboere, herunder ældre og gangbesværede”, lyder det i beskrivelsen.

Projektet set fra oven. Bemærk at projektet blot er i skitsefasen og kan ændre sig væsentligt frem til byggefasen. Grafik: Team Norsjælland.

Fordelen ved sådanne huse, ligesom med mange andre høje huse, er at de kan rumme mange mennesker på et lille område.

“Punkthusene faciliterer en høj bebyggelsesprocent og derved et lille fodaftryk på grunden – og er således med til at bevare af de mange landskabelige kvaliteter. Placeringen vil skabe et smukt udsyn over landskabet for de mange – uden at skygge for anden bebyggelse på grunden eller naboerne på den anden side af Parkvej”, skriver projektholder.

Planen er at omringe disse huse med hvad der beskrives som ‘levende beplantning af park karakter’.

“Her trækkes landskabet helt ind i lejligheden”, oplyser Team Norsjælland i projektbeskrivelsen.

Projektet er delt ind i syv byggefelter med forskellig profil og karakter. Klik for større version.

Der bliver også plads til huse i 1 og 2 plan.

De laveste en-etagers boliger skal placeres mod sydøst i byggefelt B, D, F og
G (se kort herover). Bebyggelsen stiger gradvis i højden op mod byggefelt C,E og F, hvor der placeres toetagers boliger.

I byggefelt D og E er det tilladt både at placere en og to etagers bolig – så længe udsyn over engen sikres.

Tidsplanen
Byggeriet skal, såfremt Teamnor får opgaven, udføres i etaper frem til 2025 startende med en byggemodning og derefter byggefelt A/B.

Når og såfremt købsaftalen bliver underskrevet laver køber et skitseprojekt i stil med udviklingsplanen og i dialog med relevante parter.

Skitseprojektet vil derefter danne grundlag for den byggeretsgivende lokalplan. Det forventes at byggeretsgivende plangrundlag kan vedtages i sommerhalvåret 2021, hvorefter selve byggeriet kan gå i gang.

“Byggeri kan opføres i etaper. Byggeri i mindst to af byggefelterne (A og B) skal være påbegyndt senest 1 år efter vedtagelse af byggeretsgivende lokalplan”, oplyses det i projektplanen.

Det samlede byggeri anslås til godt 17.000 etagemeter, som fordeles på privat byggeri (private ejerboliger og private udlejningsboliger) og almene boliger.

FAKTA
De samlede byggemodningsomkostninger for udvikler anslås at beløbe sig til ca.
30 millioner kroner fordelt på:

  • Veje og stier: ca. 16 mio. kr.
  • Fællesarealer/Landskab (herunder LAR): ca. 9 mio. kr.
  • Forsyninger ca.: 5 mio. kr.

Efter anlæggelse skal fællesarealer incl. veje og stier og fælles installationer overdrages til en grundejerforening, som alle ejere indenfor udviklingsområdet skal være medlem af og betale bidrag til. Grundejerforeningens årlige driftsomkostningsbudget anslås til ca. 250.000 kroner.

Du kan læse hele projektplanen ved at hente følgende pdf.: Projektplan Gilleleje Syd 2.

4 KOMMENTARER

  1. Nu kan det så også være at Allan Nielsen, liste A får sine længe ventede ønsker opfyldt om “innovative” bygninger, hvor højden netop er med til at kunne skabe denne innovation. Jamen, så kan det da være at der snart bliver en ledig grund i hans baghave, hvor der også kan opføres nogle højhuse. Eller på nabogrunden til de øvrige politikere, der ikke lider af højdeskræk, som Morten Ulrik Jørgensen påpegede på Byrådsmødet 12 maj. Sorry, men jeg synes jeg får kvalme🥵

  2. På spørgsmålet fra Berlingskes journalist i forbindelse med artiklen om Sundhedshuset, bragt 25 juli 2020, om hvorvidt dette høje byggeri ikke kunne tænkes at danne åbninger for lignende byggeriet (underforstået i Helsinge) svarede Pernille Søndergård, at hun ikke kan forstå bekymringerne for hvordan et Sundhedshus på 25 m eller 5 etager kan skabe bekymring for lignende bygninger!

    3 uger senere….. Min uro var vel ikke helt ubegrundet? Godt nok er det denne gang Gilleleje, der står for skud! Og hvor er inddragelse af lokalråd? Hvad er det for grunde, der er er blevet solgt for lukkede døre? Bare mere ved til mistillids-bålet!

Leave a Reply