TV Nordkysten

Seneste artikler:

Powered by Vejreti.com

Tidligere konservativ formand: Lad os lige få en ting på det rene…

DEBATINDLÆG: Jeg havde egentlig besluttet, at jeg ikke ville blande mig mere i debatten om konstitueringen i vores kommune. Men at opleve, at Trine Egetved og bestyrelsesmedlemmer fra Det Konservative Folkeparti optræder som eksponent for en demonstration foran Gribskov Rådhus mandag, hvor man bl.a. bærer en ligkiste frem, er ganske enkelt rystende.

Det er i min optik så fjernt fra konservative kerneværdier som det kan være, og det er en skamplet på Det Konservative Folkepartis renommé.

For knap to år siden sagde jeg som daværende formand for Den Konservative Vælgerforening i Gribskov bl.a. følgende:

Vi konservative står for ordentlighed. Vi taler til folk, ikke om folk. Vi går hårdt på sager, men vi går blødt på personer.

Vi respekterer vores vælgeres og vores medlemmers valg. Vi respekterer, at vi har prioriteret, sideordnet opstilling og tolker det også derhen, at vi ikke favoriserer nogle på bekostning af andre.

Ordentlighed er, at vi behandler andre folk sådan som vi gerne vil have, at de behandler os. Vi skal også i morgen i gensidig respekt kunne mødes internt, men også med de byrådskolleger og medlemmer af andre partier, som vi i dag er mest uenige med. De er ikke fjender, der skal bekæmpes, men kolleger, der ligesom vi, gør, hvad de kan for at fremme deres politik.

Konservative grundholdninger er, at vi er stemmer, der arbejder. Vi søger indflydelse, hvor vi kan. Vi indgår kompromiser, hvor det fremmer vores politik. Vi samarbejder. Vi er, sagt med Per Stig Møllers ord resultatpolitikere fremfor at være ramasjangpolitikere, der står ude på sidelinjen.”

Desværre er det et helt andet billede, der har tegnet sig siden starten af 2020. Trine Egetved forlod i utide i raseri det eneste ØU-møde, hun har deltaget i og smækkede døren til møderum 505 så hårdt, at en snedker efterfølgende måtte tilkaldes til at reparere dørkarmen. Talrige gange er Jesper Behrensdorff som daværende gruppeformand for ham selv og Trine blevet bedt om at sørge for, at de konservative opførte sig ordentligt i de møder, Trine deltog i. I maj 2020 tog Jesper konsekvensen og valgte efter et massivt pres fra det meste af vælgerforeningens bestyrelse at forlade gruppen og skifte til Nyt Gribskov, og jeg valgte at gå som formand.

En række medlemmer, bl.a. et par bestyrelsesmedlemmer, har siden valgt at flytte deres medlemskab eller at melde sig ud af partiet på baggrund af en helt utilstedelig behandling fra næstformandens og flere bestyrelsesmedlemmers side, bl.a. deciderede trusler.

Indgåede forlig og andre aftaler, bl.a. om kommunens 2019-budget blev brudt, og Trine valgte i 2020 og 2021 at stemme imod de budgetter, der blev vedtaget med 20 stemmer mod 3 i byrådet. Talrige andre beslutninger er de seneste 1½ år vedtaget med samme stemmefordeling i byrådet.

Strømmen af kritik om stort og småt fra Trines side er, som valget nærmede sig blot vokset og vokset med indlæg næsten hver uge i den lokale presse uden skelen til retningslinjer, som kommunen er forpligtet til at følge, bl.a. omkring høringer i forbindelse med kommuneplaner og lokalplaner, og uden at byde ind med realistiske alternativer.

Ved valget den 16. november mistede den store gruppe af partier/byrådsmedlemmer, der de seneste 1½ år har taget ansvar og arbejdet målbevidst på at genoprette stabilitet og udvikling af kommunen, 5 pladser, så gruppen i dag er på 15 pladser. Det er den gruppe, der nu med Bent Hansen som borgmester, foreløbig har konstitueret sig. Det er den gruppe, der kan sikre, at kommunen i stadigt stigende omfang kommer på ret kurs – med eller uden de konservative, og det er – om noget – det, valget handler om. Det kræver en borgmester, der kan skabe tillid og samle et solidt og stabilt flertal.

Det mangler Trine Egetved trods otte år i byrådet stadig at vise, at hun er i stand til. Hendes ageren hidtil tyder på det modsatte.

Mit håb er, at der blandt de nyvalgte konservative er en eller flere, der vil være konstruktive, der vil samarbejdet og søger indflydelsen, også selvom der ikke er en ledig borgmesterstol.

Niels Lawaetz
(Fmd., Den Konservative Vælgerforening i Gribskov, 2016-20)
Villingerødvej 60
3120 Dronningmølle

7 Comments

Torben Dencker
28. november 2021 at 1:12

Rigtig godt beskrevet, Niels Lawaetz. Der er ingen tvivl om, at Trine er en dygtig politiker, MEN hun mangler politisk opdragelse, (det må Venstre tage en del af skylden for.) Hun havde stor indflydelse i Venstres daværende byrådsgruppe; men det kunne ikke gå hurtigt nok. Trine var nyvalgt byrådsmedlem. Venstre betroede hende en formandspost, men hun syntes ikke, at hun kunne komme hurtigt nok igennem med sine ideer. Måske derfor valgte hun at blive partihopper, og så begyndte “angrebene” på bl.a. Venstre. Trine dygtighed opvejes desværre af hendes negative opførsel overfor andre byrådsmedlemmer, derfor er hun pt ikke den oplagte borgmesterkandidat.

Karsten Andersen
27. november 2021 at 16:17

Kære Niels Lawaetz
Jeg vil derne her meget kort gøre dig opmærksom på at demonstrationen ikke var til fordel for de konservative. Så hvis du lige vil lukke munden for det. Demonstrationen var fordi Venstre har misbrugt deres muligheder for at få en borgmester post. At fortælle et under valgkampen og gøre noget andet efter valgaftenen. Det er brud på den tillid som man som vælger har givet til en opstillet kandidat.
Så luk nu dine kommentarer om dine oplevelser i konservative på disse sider og kommenter der hvor det er rimeligt at skrive om dine opfattelser.

26. november 2021 at 5:59

Til Allan Nielsen, det kommer ikke bag på mig at Trine har vist manglende samarbejdsvilje i byrådet, forstår ikke at man bakker om Trine.
Hun er bare ikke dygtig nok til borgmesterposten, længere er den ikke.
Jeg vil ikke have Trine som borgmester, jeg er nok ikke den eneste.
Hilsen Simon

  Allan Nielsen
  27. november 2021 at 2:20

  Til Simon Qvist Sørensen:
  Tilgiv min tungnemhed, men jeg har svært ved at se, hvorfor dit indlæg er stilet til mig.

  “Trine har vist manglende samarbejdsvilje i byrådet og er bare ikke dygtig nok til borgmester-posten. ”

  Nu kan en borgmesters evt. dygtighed vel kun vurderes under/efter en embedsperiode, og Gribskov Kommune er vist ikke – i modsætning til f.eks. Gentofte – kendt for at genvælge borgmesteren. Det kunne måske hænge sammen med at borgmesteren i Gentofte, i mod-sætning til Gribskov, tager sine vælgere seriøst. At være et “kendt” ansigt fra et tv-hygge-pludre-quiz program om boligpriser kvalificerer ikke nødvendigvis til politisk ansvar.

  Så vidt jeg kan se, skriver jeg om et faktuelt borgerligt flertal, og kritiserer en tidligere formand for konservativ vælgerforening for dobbeltmoral.

  Hvis du har insider-viden, der underbygger dit udsagn, så kom frit frem , nu hvor konservativ vælgerforenings detroniserede formand har taget låget af skraldespanden. Dog helst lidt mere faktuelt og sagligt.

  ” Jeg vil ikke have Trine som borgmester” Øh – nåh – godt så – ja men så fik vi da det på plads i hvert fald. Ja, jeg beklager dybt, at jeg har misset din pointe – hvis der da var en ?

  Men tak for at du fik trukket debatten ned fra det principielle til det personlige plan, hvor alle kan (men ikke nødvendigvis skal) ytre sig.

   27. november 2021 at 9:38

   Hej Allan
   Jeg gør i al stilfærdighed opmærksom på at det ikke er alle, der er begejstret for et rent borgerligt flertal.
   At konstitureringen blev som den blev, bunder jo i at venstre og konservative ikke blev enige på
   valgnatten, man har jo forsøgt.
   Man kan være utilfreds, men må respektere det.
   Jeg har boet i området i 42 år og haft stemmeret i 24 år.
   Som midtsøgende synes jeg heller ikke det er fedt at jeg har “tabt de ene valg efter det andet “.
   Sådan er det…..
   Konservative har fået et godt valg, det anerkender jeg naturligvis. Det ændrer ikke ved at Trine har forvaltet sit mandat lidt uheldigt.
   Man for det til at lyde som om at alle er borgerlige i gribskov, det er bare ikke tilfældet.
   De kandidater jeg stemmer ind, skal gøre alt for at få indflydelse, det forventer jeg.
   Jeg har måske insider-viden, men ikke noget jeg vil bringe frem her. Det er der jo blevet redegjort for af Niels.
   At konservative ikke lykkedes med Venstre må stå for egen regning.

Allan Nielsen
25. november 2021 at 22:04

Du skulle måske alligevel have fastholdt din oprindelige beslutning.
Demonstrationen var arrangeret af en stor gruppe, formodentlig overvejende borgerlige, personer i frustration over, at et borgerligt flertal på valgdagen ikke udmøntede sig i et borgerligt flertal i byrådet. At en lille gruppe personer lidt usmageligt valgte at medbringe en blåmalet kiste, gør vel ikke Trine Egetved og konservative bestyrelsesmedlemmer mere til eksponenter end f.eks Bent Hansen, Kim Valentin eller andre politikere, der måtte have deltaget ??? Alle kan jo ikke tage ansvar for, hvad nogle få finder på.
I din iøvrigt udmærkede tale fra for 2 år siden nævner du en række klassiske konservative dyder …. for derefter at forbryde dig mod dem alle :

”Vi konservative står for ordentlighed. Vi taler til folk, ikke om folk. Vi går hårdt på sager, men vi går blødt på personer.” Og så får den ellers ikke for lidt med personangreb på 1 navngivet person i egne rækker, som vælgerne oven i købet har udtrykt stor tillid til.

” Vi respekterer vores vælgeres og vores medlemmers valg.” Konservative fik 6 mandater og blev det største parti, og Trine Egetved fik 2.855 personlige stemmer. Jeg er tilflytter og kender ikke tidligere tiders interne konservativt personfnidder og magtkampe, men en tidligere formand for konservativ vælgerforening burde glæde sig over valgresultatet i stedet for at hænge det gamle, snavsede vasketøj til offentlig skue.

Vælgerne stemte på fremtiden – ikke fortiden. Hvis konservative er utilfredse med deres egen spidskandidat, kunne de jo bare i tide have valgt en anden.

Vælgerne stemte på en borgerlig fremtid, men får nøjagtig den samme suppedas som før – dikteret af politiske rævekager, borgmesterlønninger og lukrative ben (borgernes penge).

Det ser ud til, at politikerne har glemt, at de skal varetage borgernes interesser – ikke omvendt.

  K Hansen
  26. november 2021 at 16:18

  Helt enig. I særdeleshed det med “… nævner du en række klassiske konservative dyder …. for derefter at forbryde dig mod dem alle…”

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tip os!

Powered by Vejreti.com
Sponsorerede links