Tisvilde-borger får OK til offentlige havefester sommeren over

Tisvildes nye havefest bliver placeret i det skraverede område. Tekst: David Abildgaard. Kort: Google.

TISVILDE: Der er penge i at invitere til stort anlagte havefester med offentlig adgang, og i Tisvildeleje har man de seneste år haft så stor en succes med at spille musik og sælge øl i ‘Månedanserens baghave’ på Strandbakkevej og Hovedgaden, at der nu er givet tilladelse til en ny en af slagsen, nu på en ny adresse og med længere varighed.

Månedanserens Baghave skifter i år navn og adresse. Den hedder fra og med denne sommer Buhl’s Baghave og i stedet for fem uger kan den fra og med i år opleves i ni uger sommeren over.

Pladsen kommer til rumme en del madvogne. Grafik: Anders Buhl.

Anders Buhl står bag arrangementet, ligesom han også var en af tovholderne bag Månedanserens Baghave. Han ønsker i år at flytte havefesten til Julsgårdsvej 2A bag brugsen i Tisvildeleje. Her skal der være havefest med musik og udskænkning i ugerne 28-37.

Udvalget for Udvikling, By og Land havde sagen på dagsordenen på seneste møde, og her blev der givet et samlet OK til, at Buhl fra og med kl. 16-19 kan holde små, akustiske koncerter, ligesom der må spilles loungemusik fra kl. 8-22 på mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og søndage i ugerne 28-33 – dog kun på torsdage og søndage i ugerne 34-37.

Der må desuden spilles dæmpet loungemusik/dæmpet baggrundsmusik i tidsrummet 18- 24 på fredage og lørdage i ugerne 28-37.

Ifølge Anders Buhl bliver der tale om et større arrangement end sidste år med flere madvogne:

“Konceptet er enkelt, vi laver vores egen lille sommerhave med den bedste beliggenhed, hvor vi etablerer syv havekøkkener/foodtrucks og fire små hyggelige butikker af høj kvalitet med hver deres skæve udtryk. Inde i selve haven laver vi et levende univers med masser af god energi og kvalitetsmad fra nogle af de bedste havekøkkener/foodtrucks i Danmark”, forklarer han i sin ansøgning til kommunen.

Det er ikke lykkedes avisen at hente yderligere kommentarer fra Anders Buhl.

After-beach party
Planen er blandt andet at have after-beach fester fra kl. 16-19, hvor der vil være optræden fra “store artistnavne, samt mindre lokale artister, DJs og meget mere, som
spiller afdæmpet baggrundsmusik og skaber hyggelig havestemning”, som det er formuleret i ansøgningen.

Haven vil desuden blive indrettet med en stor sofatribune og ståborde bygget
af paller.

“Vi har naturligvis også taget højde for affaldssortering og toiletvogne, mm. I dagstimerne etablerer vi uden foran hækken mod Hovedgaden et ”fransk madmarked”, hvorfra vi sælger frugt og grønt, og lokale råvarer fra lokale udbydere, som folk i byen kan forsyne sig med”, forklarer han endvidere.

Påbud om mindre støj
Med tilladelsen kommer også et automatisk påbud fra kommunen om at støjen igen i år skal mindskes. Påbuddet kommer i kølvandet på tidligere erfaringer med at holde havefest i Månedanserens Baghave.

Det nye sted er beliggende i et udpeget centerområde, men da det grænser direkte op til et populært sommerhusområde, som af kommunen klassificeres som et støjfølsomt område, kræver det ekstra takt og tone. Lokalplanen for området giver desuden tilladelse til almindelige boligformål og erhverv, heriblandt restauranter.

Det politiske OK til en ny omgang havefest skyldes blandt andet, at festen ifølge kommunen ikke modtog en eneste naboklage sidste år. I 2018 fik festen ellers en del klager med på vejen, som førte til skærpede regler, og sidste år var der derfor ingen klager. Havefesten blev samme år flyttet fra Strandbakkevej 2 til Hovedgaden 51.

Bekymrede naboer
Flere af naboerne har haft mulighed for at give sit besyv med i form af en nabohøring. Flere udtrykker bekymring for de kommende festligheder”

“Jeg har valgt at bo midt i Tisvilde, og har tidligere aldrig følt mig generet af sommerlivet. Men de seneste år har jeg desværre været nærmeste nabo til Buhls skiftende sommer-pop up-koncepter. Især støjen fra musikken har været til stor gene. Hans forståelse af,hvad stille baggrundsmusik er, stemmer ikke med vi naboers forståelse”, skriver en beboer.

“Vores bekymring i år går på de udvidet åbnings tider og den forlænget periode for afholdelse af arrangementet, dette særligt mhp lukketiden.Vi har svært ved at forestille os en hverdag med nabo-musik helt til kl 24.00. Når trafikken dæmper sig i Hovedgaden, vil støjen fra Buhls Baghave ikke opleves som værende dæmpet baggrundsmusik. Dette også set i lyset af at arrangementet så vidt vi kan se, er udvidet med flere madboder, bar-område og butikker, hvilket vil give en naturlig forøgelse af deltagere og derved også støj.”, skriver en anden nabo.

Lokalrådet i Tisvildeleje har ikke samme bekymringer. Her bakker man op om lidt mere fest i byen:

“Lokalrådet har som udgangspunkt ikke noget imod Buhls Baghave, konceptet viste sidste år, at det kan lade sig gøre at afholde et arrangement, uden at der skal være høj musik hele dagen. Måske det ville være en ide at finde en ny plads til toiletvognen, da det helt sikkert ikke giver en glad nabo, når den placeres i skel. Ligeledes er der ikke afmærket,  hvor der bliver placeret affaldscontainere. De bør heller ikke stilles op mod naboskel. Ovenstående var til stor gene for naboen, da lignende arrangement blev afholdt på Strandbakkevej. Vi ser frem til en god sommer i Tisvildeleje”, skriver formanden for lokalrådet, Claus Sabroe.

Skriv din kommentar her: