TV Nordkysten

Seneste artikler:

Powered by Vejreti.com

Tisvilde-foreninger fælles om åbent brev: Nu er det nok – Vi drukner i druk

TISVILDE: En stor gruppe bekymrede borgere, foreninger og lokale virksomheder fra Tisvilde har skrevet et åbent brev til Byrådet, hvor de i den grad råber vagt i gevær. Sommerens drukkultur har taget overhånd, skriver de i det meget direkte og lange brev, som blandt andet peger på, at kommunen forsøger at underspille modstanden mod Musik I Lejet.

(Redaktionel note: Vi har 27. oktober talt med Tisvilde Lokalråds formand Claus Sabroe, som understreger, at rådet ikke stiller sig imod Musik I lejet, men ønsker ordnede forhold for alle byens arrangementer).

“Tisvilde drukner i druk, narkotika, støj og affald.”

Der bliver brugt direkte toner i et åbent brev, som Byrådets medlemmer i går modtog. For første gang står Tisvildes fire største foreninger sammen i et brev, hvor de kritiserer kommunens håndtering af Musik I lejet og sommerens andre aktiviteter. Foreningerne bag er Tisvilde og omegns Erhvervsforening, Tisvilde Lokalråd, Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn samt. Tisvildelejeforeningen.

Brevet er langt og består af fem bilag med hver af de enkelte foreningers synspunkter. De kan læses nederst i artiklen. Læs brevet her i sin helhed herunder:

 

ÅBENT BREV

Til Gribskov Kommune, samtlige medlemmer af Byrådet, 24. oktober 2021

Tirsdag d. 26.10.2021 (i dag, red.) afholdes udvalgsmøde for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Sagsfremstilling til dagsorden pkt. 90 ”Evaluering af sommerens aktiviteter i Tisvildeleje 2021” er misvisende og mangelfuld.

Igennem årene har der været delte meninger om uge 29 i Tisvilde. Men for første gang er samtlige fire underskrivende foreninger, der bredt repræsenterer erhvervsliv og borgere i Tisvilde, enige om at der er behov for, at Byrådet træder ind og hjælper byen med de voksende udfordringer, der er med uge 29.

Ved møde d. 6. oktober 2021 med udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen (U) og administration ved Vibeke Steen og Christell Thielke har de fire foreninger klart og utvetydigt formidlet byens bekymring og opråb til Gribskov Kommune: Mængden af påvirkede mennesker i uge 29 er blevet for overvældende. Tisvilde drukner i druk, narkotika, støj og affald. Tisvilde vil ikke mere småjusteringer og politisk-laden-stå-til mens byen år efter år forvandles til Gribskovs Distortion.

Vi vil ikke være kendt for en uhæmmet drukkultur og stigende narkotika handel. Det er et kedeligt signal at udvise og skræmmer mange andre væk. Der er brug for handling og byen har brug for hjælp fra kommunens politikere.

Med et så klart og samstemmende opråb er det uacceptabelt, at ingen af de indbudte foreninger kan genkende  sagsfremstillingen. Vi føler os overhørt og på utilstedelig vis skrevet ud af den foreliggende mangelfulde og misvisende formidling til udvalgets medlemmer.

Jf. bilag 3 er der er tale om mangelfuld sagsbehandling i strid med forvaltningslovens principper om formalia i forbindelse med faktisk forvaltningsvirksomhed.

Erhvervsforeningen har kontaktet udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen (U) og administration for en korrektion af sagsfremstillingen, men har ikke hørt tilbage, hvorfor vi ser os nødsaget til at sende dette brev til byrådets medlemmer til belysning af de faktiske forhold – ikke mindst til belysning af den alvor med hvilken de fire foreninger ser på udviklingen.

Vi ønsker med dette brev, at alle politikere bliver informeret på et ordentligt grundlag, at ønsket om borgerinddragelse tages alvorligt, at kommunen støtter op om tiltag, der kan imødekomme den forværring af uge 29, der i stigende grad skaber problemer for byens borgere, sommerhusejere, turister og erhvervsdrivende. Problemerne kan ikke længere nedtones og de fire foreninger er klar til at finde løsninger – men vi har brug for jeres hjælp.

Med venlig hilsen
Tisvilde og omegns Erhvervsforening
Tisvilde Lokalråd
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn
Tisvildelejeforeningen”

Bilag underbygger påstande
Foreningerne har også vedlagt en række bilag til brevet:

Bilag 1. Tisvilde og omegns erhvervsforenings korrektion til sagsfremstilling.
Bilag 2. Evaluering af Uge 29 – af de handlende i Hovedgaden.
Bilag 3. Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegns reaktion på sagsfremstilling.
Bilag 4. Tisvildelejeforeningens reaktion på sagsfremstilling.
Bilag 5. Lokalrådets evaluering af uge 29.

 

Bilag 1.
Tisvilde og omegns erhvervsforenings korrektion til sagsfremstilling og forløb. vedr. pkt. 90 ”Evaluering af sommerens aktiviteter i Tisvildeleje 2021”.

Konklusionen på mødet d. 6. oktober 2021 med udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen (U) og Kommunens Administration kan sammenfattes til:

1. Byen kan ikke bære en laden-stå-til med mindre justeringer. Mængden af påvirkede mennesker i uge 29 er blevet for overvældende og Administrationens vurdering, ”at afspærring af Hovedgaden i uge 29 vil løse en væsentlig del af de problematikker, der er opstået i dette års afvikling af uge 29”, er derfor ikke tilstrækkelig. Det er et par ekstra skraldespande heller ikke.

2. Bevillinger til festival, udskænkningssteder, restauranter og pop-op barer skal være overensstemmende med hinanden. Gribskov Kommune blev gjort opmærksom på at Musik i Lejet er den eneste festival i Danmark der har bevilling til kl. 05.00. Slutter det hele samtidigt, fx kl. 01:00, har kommunen mulighed for at køre renovationsvogn igennem gaden og lukke den sidste del af festerne ned. Dette har fungeret effektivt for Københavns Kommune vedr. Distortion.

3. Efter sommeren 2019 har Tisvilde og omegns Erhvervsforening afholdt en længere møderække med Musik i Lejet. Der var en konstruktiv og kvalificerende dialog, der tog afsæt i Musik i Lejets erkendelse af de voksende problemer med publikum samt de handlendes frustration over uge 29.

I møderækken blev der arbejdet med fordele og ulemper for forskellige scenarier:

– Musik i Lejet flyttes geografisk
– Musik i Lejet flyttes tidsmæssigt
– Musik i Lejet halveres i størrelse
– Musik i Lejet bliver større
– Musik i Lejet bliver re-brandet

På mødet d. 6. oktober blev der udtrykt ønske at de fire foreninger indgår i videre dialog med Musik i Lejet og gerne med repræsentanter fra Gribskov Kommune.

4. Foreningerne udtrykte ønske om en dialog med Kommunen til etablering af en bæredygtig turisme, der i højere grad tager afsæt i de herligheder som byen og naturen byder. En vision der balanceret adresserer de problemer Tisvilde oplever i uge 29. Det er ikke tidssvarende at være kendt for en uhæmmet drukkultur og det vil i det lange løb skabe et tiltagende negativt omdømme for Gribskov Kommune og Tisvildeleje.

Tisvildes foreninger vil gerne arbejde aktivt for forandring af uge 29, men vi har brug for støtte fra kommunens politikere, der bliver oplyst på et lødigt grundlag.

Korrektion til Spørgeskemaundersøgelse og Borgermøde
Til kvalificering af administrationens sagsfremstilling er i væsentlighed:

– En spørgeskemaundersøgelse til de erhvervsdrivende
– Et borgermøde afholdt d. 29. september 2021
– Et opfølgende møde d. 6. oktober 2021 med ovenstående foreninger og råd.

Spørgeskema blev sendt ud til udvalgte virksomheder hvoraf flere berørte butikker i Tisvilde ikke var blandt. Undersøgelsen er således vilkårlig med udvælgelsesbias og dermed ikke repræsentativ, hvorfor validiteten er tvivlsom. Dette blev fremført på mødet. Derimod har 19 af de 27 berørte handlende i Tisvilde skrevet en evaluering af uge 29, som blev læst op på mødet d. 6. oktober og efterfølgende sendt til administrationen.

Evalueringen anser vi for væsentlig, da den repræsenterer flertallet af de handlende i byen (ca. 70%).

Administrationens sagsfremstilling inddrager spørgeskemaundersøgelsen, hvorimod evaluering fra de handlende udelades. Det er forkert og misvisende. Derfor er de handlendes evaluering vedlagt dette brev som bilag 2.

Borgermødet d. 29.september var indkaldt med en lille notits og havde derfor en noget mangelfuld tilslutning. Kun 2 borgere mødte op samt nogle repræsentanter fra Erhvervsforeningen og Lokalråd. Morten Ulrik Jørgensen måtte erkende overfor Erhvervsforening at mødet ikke kunne betragtes som repræsentativ, hvorfor et nyt møde med byens relevante foreninger og råd blev aftalt.

Vi kan konstatere, at kun et sløjt kommunikeret borgermøde (med et deraf følgende minimalt fremmøde) samt en spørgeskemaundersøgelse, der ikke er valid, danner baggrund for sagsfremstillingen.

Tilbage står opfølgningsmødet d. 6. oktober 2021, hvor de fire foreninger samstemmende gav udtryk for deres bekymring for uge 29. Mødets indhold, med ovenstående konklusion, er ikke reflekteret i sagsfremstillingen, hvilket er uacceptabelt, misvisende og vildledende.

Bilag 2.
Evaluering af Uge 29 – af de handlende i Hovedgaden

Årets uge 29 var endnu et wake-up call for os … Drukkulturen gik igen over gevind. Og glasskår, bræk, affald og hærg var bestemt ikke eneste problem. Et eskalerende narkomarked har også bidt sig fast.

Men vigtigst af alt: Mængden af  påvirkede mennesker er blevet for overvældende.

Tisvildeleje er nu alkohol-destination #1 i Nordsjælland i uge 29. De unge kommer hér, fordi alle de andre er her. Festen er overalt: på gaden, i haverne, i skoven, i klitterne og selvfølgelig på festivalpladsen.

De handlende i Hovedgaden ønsker handling. Vi må kunne gøre som Distortion i København og andre større steder: tage ”festen” i behandling og komme frem til ansvarlige løsninger. Vi skal alle kunne være her…

Konkret skal MIL tilbage til forhandlingsbordet med Erhvervsforeningen. I 2019 var parterne langt med en proces, der pegede frem mod at flytte begivenheden, enten væk fra uge 29 eller væk fra P-pladsen nede ved skov og strand.

Samarbejdet MÅ og SKAL i gang igen – af respekt for den lille by, der lige nu er overrendt på alle de forkerte betingelser. Lad os i byen, såvel handlende som udskænkningssteder, finde sammen og lave et solidarisk Katalog over tiltag, der kan give Tisvilde sin værdighed tilbage!

Til politikerne på Rådhuset er vores budskab klart: Det er antallet af fulde mennesker, der ødelægger byen. Vi vil ikke være kendt for en uhæmmet drukkultur. Det er et kedeligt signal at Udvise og skræmmer mange andre væk. Det skylder I at gøre noget ved – hvis I også holder af denne her by ….

Underskrivende:

• Galleri Frigast
• Edc
• Kalla Kalla
• Umai
• Havesalonen
• H66
• No 17
• The Little Cafe
• House of Trends
• Det er Kunsten
• Den Vilde
• Fortællinger
• Tisvilde Antik
• Mokka Mokka
• RastaBlanche
• Tisvilde Kro
• Salon Tisvilde
• Hagen ETC.
• Bungalow Tisvildeleje

Bilag 3.
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn (Grf) reaktion på det fremsendte diskussionsoplæg fra Gribskov Kommunes administration til Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Procedure:
– Grf udtrykker sin misbilligelse med, at administrationen ikke først har sendt et grundigt referat af mødet på Rådhuset den 6. oktober 2021, hvori de fremmødtes synspunkter og forslag er korrekt gengivet, men er skredet direkte til  forelæggelse af et diskussionsoplæg til Udvalget.

– Administrationen har ikke fyldestgørende gengivet udsagnene, og burde først have sikret sig ved en høring over referatet, at politikerne får forelagt de relevante oplysninger. Der er tale om mangelfuld sagsbehandling i forhold til forvaltningsloven.

– Hertil kommer, at det fremsendte diskussionsoplæg er fremsendt til foreningernes ”orientering” med et alt for kort varsel til, at det har været muligt for bestyrelserne at få en fornuftig indbyrdes frist til drøftelse internt og indbyrdes med henblik på at sikre et samlet, fyldestgørende og korrekt diskussionsoplæg til politikerne. Også dette er i strid med forvaltningslovens principper om formalia i forbindelse med faktisk forvaltningsvirksomhed. Der er god tid til næste års festival, så det er ikke rimeligt at haste sagen gennem udvalget (og kommunalbestyrelsen?) – også selv om KV21 nærmer sig.

Substans:
– Grf deler de synspunkter, som er fremkommet fra både Tisvildelejeforeningen og Erhvervsforeningen med hensyn til antallet af besøgende, problemer med festivaldeltagernes opførsel og de miljømæssige aspekter heraf, såvel som de uheldige følger – i form af støjgener og luftforurening – af den øgede transport af udstyr og forsyninger gennem både byen og hegnet og af anvendelsen af dieselgeneratorer på selve festivalpladsen.

– Grf deler ikke mindst synspunkterne fra Tisvildelejeforeningen om, at der bør tænkes fremad og i kreative baner, så der fremover er plads til både musikglade besøgende og byens beboere i hele 3220-området, både fastboende og  fritidshusejerne.

– Grf noterer sig endelig, at Gribskov kommune ikke i større grad tager hensyn til Erhvervsforeningen om, at MIL i sin nuværende form IKKE er til gavn for byens erhvervsliv som helhed, men kun ganske enkelte, mens de øvrige må opleve
omsætningstab og midlertidige lukninger af deres forretninger.

Konklusion:
– Indstillingen til Udvalget er intetsigende og lægger ikke op til yderligere dialog med stakeholders, ligesom der ikke ses at være konkrete forslag til handling. Grf finder dette utilfredsstillende og frustrerende. Den ”dialog”, der har fundet sted, har med andre ord ikke ført noget konstruktivt med sig og må nærmest anses for at have været spild af foreningernes tid.

– Grf fastholder, at der må gøres noget konkret for at begrænse omfanget af deltagere til et bæredygtigt niveau, og at der bør strammes op på en række forhold, der fremmer en fredelig og fornuftig gennemførelse af begivenheden i fremtiden. Grf henviser her til de konkrete forslag, som Erhvervsforeningen har nævnt i sit brev til ”samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen.

– Grf vil sammen med Tisvildelejeforeningen, Erhvervsforeningen og Lokalrådet fortsætte dialogen indbyrdes og med MIL – og overfor Gribskov kommune insistere på konkret handling til alles gavn. Grf foreslår i den forbindelse at der dannes en stående arbejds/kontaktgruppe til formålet.

Bilag 4.
Tisvildelejeforeningens reaktion på sagsfremstilling.

Tak for mail med resumé af evaluering af sommeren i Tisvildeleje 2021 på møde afholdt kl 17.30 den 6. oktober 2021 på Gribskov Rådhus, med forslag til inddragelse af væsentlige punkter til møde i Gribskov Kommunes Dagsorden den 26. oktober 2021 kl 17.30 for Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

I Tisvildelejeforeningen finder vi, at resumé og forslag til væsentlige punkter ikke er dækkende for de synspunkter, der kom frem i mødet den 6. oktober.

Vi forstod, at formålet med mødet den 6. oktober 2021 var en evaluering af sommeren i Tisvildeleje 2021 generelt og af ”Sommersol” og uge 29 specifikt. Hvordan oplevede borgere og erhvervsdrivende håndteringen af skrald og affald, trafik og parkering, larm og støj, mængden af mennesker og den generelle påvirkning og indvirkning af festival og menneskemængde på Tisvildeleje.

Tisvildelejeforeningen udtrykte ønske om ikke kun at diskutere turisme i Tisvildeleje reaktivt. Vi gav klart udtryk for et ønske om en proaktiv tilgang, hvor vi sammen skaber en konkret vision og plan for en fremadrettet, balanceret og bæredygtig turisme med afsæt i Tisvildelejes lokalhistorie, kultur og ikke mindst natur.

Vi har følgende korrektioner til det foreliggende resumé:

1) Rettelser til resumé:
a) Tisvildelejeforeningen er uenig i konklusionen af resumé, som sammendrager, at de væsentlige udfordringer ved sommeren 2021 i Tisvildeleje afhjælpes ved igen som ved tidligere års afholdelse af Musik i Lejet fremadrettet at afspærre hovedgaden.
b) Tisvildelejeforeningen fastholdt i mødet og fastholder som et meget væsentligt punkt, at Musik i Lejet er for stort et arrangement til så lille en by. Både lokalmiljø og natur bliver stærkt negativt påvirket af en tilstrømning på mere end anslået 10.000-12.000 mennesker i forbindelse med Musik i Lejet. Dette er tilmed i højsæsonen, hvor Tisvildeleje i forvejen er fyldt op. Dette giver sig udslag i belastende forhold: larm og støj, trafikale problemer, affald, skrald, bræk, urin, stoffer, fulde mennesker, tung trafik før, under og efter festivalen gennem Tisvilde Hegn og gennem Tisvildeleje.

2) Forslag til inddragelse af væsentlige punkter til evaluering sommer i Tisvildeleje
a) Tisvildelejeforeningen har på mødet 6 oktober 2021 på Rådhuset i Gribskov Kommune foreslået og fastholder ønske om at finde alternativ beliggenhed til afholdelse af Musik i Lejet.
b) Tisvildelejeforeningen udtrykte på mødet 6. oktober 2021 ønsket om en dialog mellem Gribskov Kommune, borgere, erhvervsdrivende og foreninger i Tisvildeleje om en vision for Tisvildelejes fremtid. Tisvildelejeforeningen finder, at
Gribskov Kommune vil kunne skabe en mere balanceret oplevelses-økonomi og turisme ved målrettet at etablere bæredygtig natur-turisme i Tisvildeleje, kysten og Tisvilde Hegn. Herved tilgodeses hensynet til lokalmiljøet og naturen, og der kunne skabes et eksempel til efterfølgelse på bæredygtig turisme, der tager hensyn til og bygger på lokale værdier som natur, lokal historie og kultur, og ikke på larm, støj, stoffer, generel tilsvining og forurening.

Mennesker og natur har brug for fred, skønhed og ro, og Tisvildeleje har det hele. I Tisvildelejeforeningen mener vi, at Tisvildeleje har alle muligheder for at skabe rammen for bæredygtig turisme, der bygger ikke kun på naturoplevelser og
fordybelse, men også på restauranter der inddrager lokal produktion og respekt for naturen, og som rækker ud over den traditionelle sommersæson.

Vi deltager gerne i dialogmøder med konkrete forslag til at skabe basis for fremtidens bæredygtige turisme i Tisvildeleje.

Bilag 5.
Lokalrådets evaluering af uge 29.

Tisvildeleje 10. august 2021 ”Sommerglæde i Nord – også i uge 29”.

Sommeren er efterhånden gået på hæld og Tisvilde er ved at finde sit rolige leje igen efter nogle sommeruger, som både har budt på dejlig sommerstemning, men også budt på den rituelle diskussion vedrørende uge 29 og følger heraf. Mange meninger brydes, selvom de fleste er enige om, at affald og glasskår som flyder i gaderne samt hærværk og graffiti på
ingen måder er acceptabelt.

Vedvarende støj / høj musik i dagevis ud på de små timer er heller ikke er til glæde for de fleste. Omstændighederne har i de senere år været ændrede grundet Corona pandemi og restriktioner – hvilket bl.a. har betydet, at langt flere har holdt private fester; det offentlige rum er i stigende omfang blevet indtaget og arrangementer omkring uge 29 i stigende omfang rykket op i byen.

Udbredelsen af sound-bokse og måske en generel trend hvor man primært har sig selv i centrum uden at tage væsentligt hensyn til hinanden – har heller ikke bidraget til noget positivt. Det store spørgsmål er jo hvorledes vi bedst kan tage højde for disse ting og komme videre i en form, hvor de fleste vil kunne se sig selv. En form som passer til vores by og borgere.

Tisvilde Lokalråd er af den opfattelse, at man bliver nødt til at være realistisk, hvilket ikke er det samme som at være partisk for fest og ballade. Byen kan ikke lukkes ned. Så opstår de spontane havefester; fest på stranden og gaden og ingen føler ansvar – det bliver det vilde nord.

Man kan dog forsøge, at ”notche” hvem man tiltrækker til byen med det udbud og de muligheder, som der tilbydes. Men Tisvilde by dækker over alle aldersgrupper og derfor er det også nødvendigt med et forskelligartet udbud. En ”fest” hvor man gerne vil deltage og bliver engageret i – er væsentlig sjovere, end når naboen holder en fest for åbne vinduer – hvor man IKKE er inviteret.

Lokalrådet ser derfor, at man i stedet for blot at være en lokalisation for ”en offentlig uge 29 fest” – skal uge 29 være dén hyggelige uge hvor hele Tisvilde kan deltage og alle er inviteret. Hvor alle familier og generationer på tværs kan mødes og de unge møder gamle skolekammerater fra folkeskolen i Tisvilde eller Vejby.

Men alt skal ske under kontrollerede forhold og med den rigtige forberedelse, hvor der er investeret i planlægning, gennemførelse og ansvar for ”løjerne” er placeret. En ny betegnelse for vores ”Sommer i Nord” kunne være på sin plads – i stedet for betegnelser som ”Uge 29” eller ”Byfest” som oftest taler til bestemte målgrupper.

Tisvilde Lokalråd går ind for, at der snarest og inden kommunalvalget oprettes en ”Sommer i Lejet Task Force” gruppe, som kunne være sammensat af repræsentanter fra kommunen, Lokalråd, Grundejerforening, erhvervsforening, politi og andre interessenter og eventuelt professionelle event- konsulenter.

Denne ”Task Force” koordinerer og godkender arrangementer i sommerugerne 28-32.

Emner/forslag som kunne tages op af denne gruppe:

– Ændre ”Uge 29” til mere neutralt navn som ikke rimer på kaotisk byfest ex ”Sommerdage i Nord”
– Alle / erhvervsdrivende der ønsker udsalg af alkohol / mad skal indsende ansøgning til ”Task Force gruppe” hvor der tydeligt angives sted; toiletforhold, plan for oprydning, åbningstider, etc. Er man ikke tilmeldt og godkendt lukkes ”butikken”.
– Mulighed for at modtage forslag fra byens borgere med henblik på arrangementer og lignende som de ønsker kunne foregå i sommerugerne 28-32
– Skal der være faste ”tid slots” til ”støjende/musik” arrangementer?
– Udelukkelse af på ting som indgyder til gadefest (barsalg direkte ud på gaden)
– Oprettelse af ”sommer fælles pulje” som alle der som erhvervsdrivende profiterer, ved salg af mad/drikke SKAL bidrage til. Skal kunne dække behov for ekstra oprydning, skader og lignende. Overskud tilbagebetales.
– ”Fredspatruljer” / natteravne i gadebilledet” – hjemmeværn/politi i gadebilledet?
– Fast lukketidspunkt for alt? (hvis fór tidligt kan man risikere at festen fortsætter ukontrolleret andet sted)
– Begrænsning af musik og støj fra private fester. Alt musik udendørs skal være slukket kl. ?
– Strategiplan for affald containere / toiletvogne
– Strategiplan for trafik og parkering
– Transportmuligheder ud af byen om natten (ekstra tog / busser)
– Kunne birkepladsen inddrages til servicecenter for politi, koordinator gruppe; natteravne etc.

I den megen diskussion omkring uge 29 kommer tilstedeværelsen af MIL løbende op som forværrende faktor og hvorvidt begivenheden er fór stor for byen.

Hvis MIL er kommet for at blive, foreslår Tisvilde Lokalråd, at man i MIL planlægningen igen inddrager og tænker bredt på byen – således, at eksempelvis musikudvalget også har appel til alle aldersgrupper og ikke kun bliver ungdomsfest. Det handler igen om, at man er inviteret med til ”festen” som nabo, hvilket de senere år nærmest har været umuligt grundet presset på at få billetter.

Et forslag kunne være, at alle med fast adresse eller sommerhus adresse i postnummer 3220 (ca. 400 husstande og 1200 sommerhuse) tilbydes køb af 2 billetter efter eget valg før det officielle salg går i gang.

Tisvilde Lokalråd håber, at når sommeren 2022 er gået, så kan vi se tilbage til nogle dejlige dage hvor alle har kunne nyde af de forskellige sommertilbud der har været til stede og tilfredse med afviklingen.

Men der skal handles nu og ikke først når forårssolen melder sig igen. Det må pålægges kommunen at være initiator og tovholder på ovenstående.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

3 Comments

annie thomsen
27. oktober 2021 at 11:26

Har borgmester Anders Gerner Frost og udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen egne økonomiske interesser i Musik i lejet og i hvilken størrelses orden? De har begge udtalt der ikke bliver skruet ned for “løjerne” på deres vagt og det har de overholdt både i Tiavildeleje og i Gilleleje, Mortens Hvide Hus der ligesom i Tisvildeleje starter med tilladelse til en mindre have fest med højtlæsning for børn med 8-10 arrangementer som skal godkendes af kommen inden start af sæson Udvikling, By og Land Mødedato: 31. maj 2018 Sidetal: 1
127. Offentlige musikarrangementer i sommermånederne
Åbent – 02.34.02-G01-1278-18
Resumé
Gilleleje Hovedgade 4, ansøgning om lejlighedsvis tilladelse til musikarrangementer mm. Kræver tilladelse
fra lokalplanens bestemmelse.
Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
1. at der gives tilladelse fra lokalplan og dermed tilladelse til afholdelse af lejlighedsvise arrangementer.
Sagsfremstilling
Arkitekt/rådgiver har på vegne af ejere ansøgt om tilladelse til at bruge ejendommens have til årligt
tilbagevendende arrangementer, primært musikarrangementer i sommermånederne.
Der er dermed tale om en anvendelsesændring, idet den private have åbnes op for offentlige arrangementer,
Anvendelsesændringen kræver tilladelse fra bevarende lokalplan, da anvendelsen, ‘musiksted’, ikke specifikt
er nævnt i planens bestemmelser.
Det er alene havens brug der ansøges om, således vil eksisterende énfamilihus bevare status af samme og
ikke ændres i den forbindelse.
Eksisterende udhus vil fortsat have funktion af udhus, idet det tænkes brugt som opbevaringssted til diverse
samt adgang til toiletfaciliteter for havens gæster.
For at realisere projektet er der ansøgt om byggetilladelse til at opsætte en åben pavillon på 24 m2 til brug
som scene for gæsteoptrædende. Endvidere er der søgt om byggetilladelse til delvis anvendelsesændring af
eksisterende garage, hvor halvdelen af arealet indrettes til udskænkningssted/bar. Begge dele, pavillon og
en ‘halv garage’, får dermed status af erhverv.
Idé/baggrund:
Baggrunden for projektet er at lave et sted i Gilleleje, hvor man en sommerdag kan sætte sig i en grøn have
og høre musik og få sig lidt koldt at drikke. Udearrangementerne vil primært blive med levende musik
eftermiddag/aften, som jazz, blues o.l. men også med mulighed for opførelse af børneteater,
historiefortælling mm.
Der er ikke tale om et madsted, men alene lejlighedsvise lette oplevelsesarrangementer.
Der vil blive afholdt ca. 8-12 arrangementer årligt i en begrænset periode fra slutningen af juni til midten af
august. Det forventede antal gæster er mellem 50 og 80.
Havens forhold til omgivelser:
Ejendommens have grænser op til parkeringsplads og den tidligere ’Aldi-butik’ hvor der er lejligheder på 1.
sal, samt mod kulturhavnsområdet med ’Snedkeriet’ og Søborg Kanal.
Haven ligger beskyttet af hegn/havemure, beplantning samt bygninger mod vej og naboer, og er ikke
umiddelbart synlig udefra.
Lokalplanforhold:
Ejendommen hører under lokalplan 15.31, ”Bevarende lokalplan, Det gamle Gilleleje fra 1988” og er
beliggende i planens område C,
Ejendommen er også omfattet af lokalplan 15.61, ”Temalokalplan for restaurationsvirksomhed og
udeservering i Gilleleje By” fra 1996, beliggende i område 1.
Ejendommen grænser direkte op til lokalplan 315.11 ”For et centerområde i Gilleleje”, Kulturhavnen.
Der søges tilladelse fra lokalplan 15.31, § 4.1.1 der skriver:
66
246811#0 – Dagsordenspunkt: Offentlige musikarrangementer i s
Udvikling, By
og Land
Mødedato:
31. maj 2018
Sidetal: 2
Område C må kun anvendes til bolig- og centerformål. Inden for området må der opføres eller indrettes
bebyggelse til beboelse samt erhverv som følgende: Butikker, kontorer, hoteller, restauranter, klinikker,
offentlige formål.
Byrådet kan give tilladelse til anden anvendelse, som efter byrådets skøn naturligt hører til i området.
Da anvendelsen som ”musiksted” ikke specifikt er nævnt, søges der om tilladelse fra bestemmelserne i §
4.1.1.
Administrationen gør opmærksom på, at der er tale om en kompetencebestemmelse i planens § –
bestemmelse. Det er således en tilladelse der skal gives, hvis det skønnes at projektet naturligt hører til i
området.
I dag er der ingen støj grænser der er koncerter / støj over hele byen hver Weekend + det løse sammen med kulturhavnen , Der henvises til Det Hvide Hus Hjemmeside. Det er flot I har sagt stop Håber også det lykkes i Gilleleje.

hanne arberg
26. oktober 2021 at 19:38

kan da ikke flytte væk i de bedste uger om sommeren – efter 36 år i tisvilde er jeg chokeret over holdningen – vi kan snar t ikke være der for barer og druk

Berrit brewer
26. oktober 2021 at 14:25

Ifølge borgmesteren er problemet løst: folk, der føler sig generet af Invasionen i forbindelse med MIL, kan jo bare flytte væk i den uge set står på.🤔
Husk på det, når du stemmer til kommunevalget.

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tip os!

Powered by Vejreti.com
Sponsorerede links