To anholdt for ulovlig indtrængen

(Tekst/Foto: Allan Andersen)

BLISTRUP: Fredag eftermiddag blev to unge mænd anholdt af vagtpersonalet i Nordic park, og tilbageholdt indtil politiet kom frem på stedet.

Fredag eftermiddag blev et par ungersvende et par tusinde kroner fattigere og en lærestreg rigere, da de trængte ind i Nordparken i Nordic Park. De to unge mænd var kravlet over hegnet trods pigtråd og skiltning om vagt på området.

De blev omkring kl. 15.35 optaget af en række kameraer, og kort efter var vagtpersonalet fremme på stedet og sikrede de unges bil på stedet – herefter var det blot at vente på at de frivilligt dukkede op. Det gjorde de omkring kl. 16.15 hvor de blev civilt anholdt af vagten.

Politiet kom roligt frem med en hundevogn omkring kl. 16.45, hvor der på ingen måde havde været problemer med de to tilbageholdte og derfor behøvede politiet ikke skynde sig frem til stedet. Politiet sikrede sig identiteten på de to mænd, og foretog en grundig ransagning af bilen, ligesom de to unge blev visiteret.

Der blev intet ulovligt fundet nogen steder, og de to unge slap således med en ordentlig røffel af betjentene samt en bøde på 2.000 kroner pr næse for deres ulovlige indtrængen.

FAKTA:
Der er to love som dækker krænkelse af den private grund og ulovlig indtrængen på privat grund, begge dele er underlagt det som hedder privat påtale og paragrafferne lyder således:

Mark- og vejfredslovens § 17: 
Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at færdsel eller færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med bøde.

Straffelovens § 264 om ulovlig indtrængen:
2Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget:
1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,
2) undlader at forlade fremmed grund efter at være opfordret dertil.

Giv din mening til kende: