To millioner kroner til at gøre os sundere og gladere

Tekst: David Abildgaard/Pressemeddelelse.

GRIBSKOV: Udvalget Forebyggelse og Idræt har peget på hele 27 initiativer, som skal være med til at styrke sundheden og trivslen i kommunen. Det skal blandt andet ske via rygestoptilbud, hjælp til angst blandt unge og kompetenceudvikling af skolernes medarbejdere.

Politikerne har afsat to millioner kroner over de næste fire år til blandt andet kurser i at tackle angst og depression for unge og voksne, skærpet forebyggelse af alkohol og rygning i folkeskolen og bevægelsestilbud til hele familien.

– Jeg er meget glad for de initiativer, vi nu sætter i søen. Vi har arbejdet meget dybdegående med vores sundhedsprofil igennem det seneste år og går nu i gang med en masse initiativer til glæde for vores borgere. Samtidig er der initiativer, som kompetenceudvikler vores dygtige medarbejdere, så vi fremadrettet får endnu mere fokus på tiltag, som styrker sundheden og trivslen i Gribskov, fortæller Trine Egetved i en udsendt kommunal pressemeddelelse.

Trine Egetved (K) peger også på, at der udover de mange tilbud til borgerne bliver sat fokus på ensrettet og struktureret undervisning af alkohol og rygning i folkeskolen og en indgåelse i partnerskabet ’Røgfri fremtid’.

Initiativerne er en del af udmøntningen af Gribskov Kommunes sundhedspolitik.

En sundhedspolitik?
Formålet med en sundhedspolitik er at have et samlet fokus på både sundhed og trivsel blandt borgerne i Gribskov Kommune. Der er fem særlige indsatsområder: mental sundhed, tobak, alkohol, overvægt (herunder bevægelse og kost) og seksuel adfærd.

De fremlagte initiativer tager udgangspunkt i den seneste sundhedsprofil, der udkom i marts 2018. Den konstaterer, at der blandt andet er behov for at fokusere på unge kvinder med højt stressniveau, midaldrende mænd, der ryger og har et højt alkoholforbrug og ældre kvinder med svær overvægt og kroniske sygdomme.

Du kan læse mere om initiativerne her: FORSLAG TIL INDSATSER VEDRØRENDE MENTAL SUNDHED, TOBAK, ALKOHOL, OVERVÆGT OG SEKSUEL SUNDHED

Giv din mening til kende: