Udsmidt mor til forældre i Naturbørnehave: Pas nu på

Line Højdal blev smidt ud af Gribskov Naturbørnehave. Nu advarer hun de forældre, der snart skal til generalforsamling om at være varsom med at sikre sig nok indflydelse fremadrettet. Tekst: Line Højdal. Foto: Privat.

DEBAT: At Gribskov Naturbørnehave smed mine to børn ud med tre timers varsel var ulovligt – uanset hvad Tue Villebro (formand, Gribskov naturbørnehave, red.) måtte mene om det. Det fremgår klokkeklart af Kammeradvokatens notat til Gribskov Kommune og af de konklusioner kommunen drager heraf.

Men han ’tror’ mere på de advokater han har konsulteret, siger han til Gribskov Netavis d. 11/10 og han har fulgt den rådgivning han har fået af administrationsselskabet SPIA. Men der er ingen uddannede advokater ansat i SPIA, så nu er jeg da spændt på at se, hvem disse så er, og hvad de har udtalt om sagen.

RELATERET LÆSNING: Mor kæmper for aktindsigt efter udsmidning af børnehave

Gribskov Naturbørnehaves ’juridiske’ rådgivning
Allerede til det møde jeg blev tvunget til at deltage i d. 3/4, inviterer institutionens leder en af SPIA’s uddannede pædagoger til at optræde som rådgiver. Angiveligt fordi hun skulle være ekspert i at forklare, hvordan man adskiller sin rolle som hhv. forælder og forældrerepræsentant. Hvad SPIA mener om det, fremgår af direktør i SPIA, Annette Foltmann’s mærkværdige udtalelser på institutionsbestyrelsens møde med forældrene d. 21/5. Til stor undren for mange siger hun fx: ”man er ikke forældrerepræsentant i det øjeblik, man træder ind i institutionen – så er man forælder”! Det fremgår ellers af SPIA’s egen pjece om bestyrelsesarbejde, at man skal ”forholde lederen og intervenere i styringen af institutionen, hvis denne viser tegn på at fungere dårligt i hverdagen”. Hun er ikke i stand til at svare på, hvordan man skulle kunne opdage at noget fungerer dårligt, hvis man ikke må være forældrerepræsentant når man træder ind i institutionen. I stedet roder hun sig ud i nogle besynderlige udtalelser om hvornår en leder må orienteres om noget som ’nogen’ har oplevet i institutionen. Hun siger fx, at en forældrerepræsentant ikke må orientere lederen om en observation før denne er drøftet i forældrebestyrelsen og flertallet har givet mandat til at den bringes videre. Hun løfter ikke sløret for, hvilke paragraffer i Dagtilbudsloven, der giver hende anledning til at synes dette – sådan er det bare, udtaler hun. Og det kan jo næsten ikke blive mere mystisk, for lederen deltager jo i forældrebestyrelsens møder og mon ikke hun ville foretrække at blive orienteret med det samme, fremfor at skulle vente til et kommende møde?

På mødet gennemgår Annette også de rammer og regler der gælder for bestyrelserne i den tostrengede model. Hun siger bl.a. at ”det er institutionsbestyrelsen der ejer institutionen”, hvilket jo er det rene vrøvl! Under hele mødet støtter hun desuden op om det jeg vil karakterisere som institutionsbestyrelsen vildledning af forældrene, fx når næstformand Finn Gaarskjær påstår at forældrebestyrelsen ”ikke kan beslutte noget”. Om kompetencefordelingen udtaler Annette desuden, at ”forældrebestyrelsen skal handle indenfor de mål og rammer der er fastsat i institutionsbestyrelsen”. Hvor står der mon noget i Dagtilbudsloven, der kan give hende anledning til at tro det? Det fremgår helt tydeligt af lovens § 14, at forældrene i en privat institution skal ”sikres en indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner”. Indflydelsen gælder bl.a. institutionens budgetter og institutionens daglige drift, som skal ” følge de principper for anvendelsen af budgetrammen, der er besluttet af forældrebestyrelsen” (vejl. stk. 74). Når en institution disponerer over hele sit budget og kommunen fx ikke står for lønudbetaling (som det er tilfældet i Gribskov Naturbørnehave), omfatter forældrebestyrelsen indflydelse ”det totale budgetterede driftsbeløb” (vejl. stk. 571). Så hvad er det egentlig de mener forældrebestyrelsen ikke kan beslutte? Måske skulle forældrene tro mere på det, de selv kan læse i Dagtilbudsloven end på de informationer, der blev givet på dette møde?

Fremtiden i Gribskov Naturbørnehave?
Der skal snart holdes generalforsamling i Gribskov Naturbørnehave og jeg vil derfor minde forældrene om, hvad der blev besluttet på generalforsamlingen i 2016, hvor man overgik til en tostrenget bestyrelse. Det fremgår af referatet, at følgen heraf var, at ”Gribskov Naturbørnehaves øverste ledelse vil bestå af en institutionsbestyrelse OG en forældrebestyrelse”, hvilket er helt i tråd med Dagtilbudsloven. Jeg vil også opfordre jer til at forholde jer kritisk til den ’rådgivning’ SPIA har givet Tue Villebro. For eksempel anbefaler SPIA ikke, at man lader forældregruppen være institutionens øverste myndighed. Men det ER I jo! Generalforsamlingen (altså jer som forældregruppe) er institutionens højeste myndighed og det er derfor jer som forældre der har kompetencen til at fastlægge de overordnede rammer for institutionen. Dette gælder jo for alle virksomheder, organisationer eller foreninger og kommer fx til udtryk gennem det faktum, at det er generalforsamlingen der beslutter hvem der skal sidde i bestyrelsen.

Jeg vil ønske jer al muligt held og lykke med at holde fast i jeres ret til at bestemme hvordan jeres vedtægter skal se ud, og med at sikre jer at disse ikke giver Tue Villebro den uindskrænkede magt, han tilsyneladende efterstræber.

Vi skal passe på de ansatte
Det var præcist det jeg skrev til lederen i min første mail til hende d. 18/3, hvor jeg på baggrund af en oplevelse jeg havde haft i børnehaven, appellerede til at normering snarest muligt blev drøftet i forældrebestyrelsen. Hvordan det lykkedes Tue Villebro at omdanne min bekymring for børn og ansatte i institutionen til en ’sag’ om samarbejdsvanskeligheder med en forælder burde skræmme enhver! Til Ugeposten udtaler han fx at det var mig, der gennem min ”adfærd skabte et så dårligt arbejdsmiljø, at ansatte blev sygemeldte”. Det virker som om han har glemt, at der allerede i efteråret 2018 var personale sygemeldt med stress, og at institutionsbestyrelsen gav afslag på den indstilling til opnormering der kom fra forældrebestyrelsen. Det gjorde de, på trods af at en medarbejderrepræsentant på mødet d. 6/11-18 fortæller, at personalesituationen opleves som uholdbar og at: ”den seneste sygemelding umiddelbart ses som en direkte konsekvens af situationen”.

Flere forældrerepræsentanter fandt da også institutionsbestyrelsen afslag for uacceptabelt. En forældrerepræsentant skriver fx d. 26/11: ”at man vel ikke kan have en arbejdsplads i undtagelsestilstand i årevis?” og d. 27/11 at: ”vi har jo ansvaret for et personale der er ved at bryde sammen”. Selv formanden for forældrebestyrelsen (som også sidder i institutionsbestyrelsen) mener ikke, at drøftelsen om normering kan vente. Men det virker ikke rigtig som om, hun kan beslutte sig for, hvilket ben hun skal stå på. Hvem har mon bildt hende ind at ”Alt hvad der har med vores økonomi og information herom hører til i institutionsbestyrelsen”, som hun skriver i en mail d. 7/1?

Også i foråret 2019 har institutionen været ramt af opsigelser og stresssygemeldt personale, men alligevel ignoreres forældrerepræsentanters ønske om at få sat normering på dagsordenen. Om min mailkorrespondance med lederen skriver en anden forældrerepræsentant d. 21/3 at hun bliver en smule harm; ”Det virker sgu lidt som om alle har fået mundkurv på og fået beskeden ’smil og vink’”. Tue Villebros forøg på at gøre mig ansvarlig for institutionens arbejdsmiljø, eller for alle de sygemeldinger der har været, er direkte ynkeligt.

Har idyllen sænket sig i Gribskov Naturbørnehave?
Man kan muligvis godt få ’idyllen til at sænke sig”, som Tue Villebro udtaler til Netavisen d. 11/10, ved at smide de forældre ud, der er uenige med ham, eller ved at få personale der ikke kan klare mosten til at sige op. Men mon det er sundt for børnehavens økonomi og for institutionens mulighed for igen at blive det dejlige sted det har været for både børn, forældre og personale?

Mvh

Line Højdal,
Tidl. bestyrelsesmedlem,
Gribskov Naturbørnehave

Skriv din kommentar her: