Udvalg siger nej: Omstridt hus i Annisse skal nu ændres

Tekst: David Abildgaard. Foto: Gribskov Kommune.

ANNISSE: Udvalget for Udvikling, By og Land stemte i går nej til alle tre dispensationer vedr. en lovliggørelse af et hus på Kirkestræde 5 i Annisse. Huset har blandt andet vinduer og en gavl, som ikke overholder lokalplanen for området, Derfor har udvalget nu med et flertal besluttet, at de omtalte problemer skal fikses for husejers regning.

Nu går den ikke længere. Et flertal i udvalget Udvikling, By og Land har besluttet at stemme nej til i alt tre dispensationer, som ellers ville have gjort det muligt for en bygherre i Annisse at beholde sine mange vinduer, som både har udkig til en herlig natur og en smule af naboens baghave.
Husets vinduer på øverste etage er for store ifølge lokalplanen og skal nu ændres. Foto: Gribskov Kommune.

Der blev anmodet om følgende tre dispensationer:

  1. at der gives dispensation fra lokalplanen § 8, stk. 8 vedr. gavltrekanter, således at de bibeholdes i den nuværende form
  2. at der gives dispensation fra lokalplanens § 8, stk. 5 og 11 vedr. vinduer i facader, således at de bibeholdes i den nuværende form
  3. at der gives dispensation fra lokalplanen § 8, stk. 12 vedr. ovenlysvindue, således at det bibeholdes i den nuværende form

Der var bred enighed om stemme nej, men udvalget kunne ikke blive helt enig. Venstre og Bo Jul Nielsen stemte for eksempel som de eneste i udvalget ja til pkt. 2 og 3, som ville give bygherre mulighed for at bevare sine store vinduer i facaden og i taget. Bo Jul Nielsen stemte dog imod pkt. 1, som til gengæld mødte modstand fra Knud Antonsen (V), der som den eneste stemte ja til at give dispensation.

Dansk Folkeparti: Det er et signal
Alt i alt betyder det, at ejeren af huset nu skal få lovliggjort sit byggeri. Det er man tilfreds med i Dansk Folkeparti.

– Denne her sag blev jo påklaget af en nabo i området, og planklagenævnet har truffet den afgørelse, at de tre dispensationer skal til fornyet behandling, og det er de kommet nu. Og jeg må bare sige, at der i den oprindelige byggetilladelse, stod klart og tydeligt, at byggeriet skulle overholde den gældende lokalplan. Og så er det jo, som vi ser det, bygherres ansvar at få tilpasse byggeriet, forklarer Dansk Folkepartis medlem i udvalget Brian Lyck Jørgensen.

Huset på Kirkestræde 5 er dog ikke det eneste i området med markante vinduer på øverste etage, som det fremgår i fotodokumentationen i sagen. Foto: Gribskov Kommune.

– For os er det vigtigt at sende et signal både til ham og borgerne i Annisse, og så må han gå i dialog med lokalrådet og se, hvordan det kan tilpasses, begrunder han.

Omtalt hus
Huset i Annisse har de seneste år været en del omtalt i lokale medier. Huset er for aparte, mener flere naboer og beboere i den lille by, som ikke kærer sig synderligt for et moderne hus med glasfacader og højt placerede vinduer.

Huset har blandt andet været indklaget til Statsforvaltningen, som nu hedder Byggeklageenheden, af naboerne på Kirkestræde 3 og Klokkerstræde 4. Det har også været indklaget til Planklagenævnet af Annisse Borger- og Grundejerforening som mener, at byggetilladelsen er i strid med lokalplanen.

Planklagenævnet gav delvist medhold i en afgørelse truffet 1. oktober 2019. Planklagenævnet valgte her at ophæve den del af Gribskov Kommunes afgørelse fra 2017, som vedrørte facaderne mod øst og vest, de markante gavltrekanter og et ovenlysvindue mod øst som alle var i modstrid med lokalplanen. Sagen blev derefter hjemvist til kommunen til fornyet politisk behandling.

Og det skete i går, tirsdag.

Ejer har i mellemtiden indbragt Planklagenævnets afgørelse for retten. Indehaveren af huset, Jonas Jensen, ønsker ikke at kommentere sagen i medierne og har derfor takket nej til et interview med Netavisen Gribskov.

Politikere går imod anbefaling
Den politiske beslutning om at sige nej til de tre dispensationer går imod administrationens anbefaling til udvalget. Her anbefalede man at give dispensationerne blandt andet med baggrund i proportionalitetsprincippet som indebærer, at indholdet i en afgørelse ikke må påføre borgerne større byrder, end formålet tilsiger.

“Princippet kan også føre til, at det kan være udelukket at kræve fysisk lovliggørelse, f.eks. hvis et krav om lovliggørelse vil være uforholdsmæssigt indgribende i forhold til det resultat, der opnås, og de hensyn, der varetages med den pågældende bestemmelse”, oplyser kommunen i sagsfremstillingen.

Kommunen peger også på, at Kammeradvokaten tidligere har vurderet, at ejer af huset må anses for at have været i god tro, da han opførte huset.

Bo Jul: Dispensationer giver mening
Løsgænger i byrådet Bo Jul Nielsen ser ikke det store problem i at give dispensationer til det omstridte byggeri.

– Jeg synes, man skal beskytte naboerne i denne sag, og hvor jeg ser jeg bedst kan hjælpe er i forhold til vinduerne i gavlen, forklarer Bo Jul Nielsen, der derfor valgte at stemme nej til en dispensation til disse vinduer.

Han valgte dog at stemme imod de to andre dispensationer, blandt andet kravet om at ændre facadevinduerne så de fylder mindre.

– Jeg mener det kan give mening at ændre gavlvinduerne, men det ændrer ikke meget at ændre i en facade, hvor det ikke generer naboerne. Man skal altid vurdere i forhold til lokalplanen, som for området her ikke er særligt entydigt. Så det er ofte en vurderingssag, og det kan man også se her i og med, at vores rådgivere og kammeradvokaten mener, at det bør kunne holdes inden for lokalplanen, slår han fast.

Men bedst ville være, hvis man kunne lave en ny lokalplan for området, som er mere præcis, mener han:

– En lokalplan skal helst være så entydig, at man kan se, hvad kan må og ikke må, og det kan man ikke her. Lokalplanen i Søborg er for eksempel meget entydig, og det var måske også det, man skulle gøre her i Annisse, selvfølgelig i dialog med lokalområdet, forklarer han

Risikerer at gå til i lokalplaner
Også Venstres Knud Antonsen stemte for at give dispensationer. Han valgte som den eneste i udvalget at stemme ja til alle tre anbefalede dispensationer.

– Jeg var også med, da sagen kørte for tre år siden og jeg har ikke ændret holdning siden da. Til den ene gavl er et menighedshus og til den anden et hus, hvor der muligvis er en gene, men jeg ser det ikke som et problem. For når man bor så tæt som i området her, kan man ikke undgå at se hinanden en gang imellem, forklarer han og vurderer, at det ofte er bedre at give dispensationer end at lave nye lokalplaner.

– Hvis der skal laves ny lokalplan hver gang der skal laves et eller andet, så risikerer vi at gå til i lokalplaner, forklarer han og peger på at det er ganske normalt at give dispensationer fra en gældende lokalplan:

– Der blev jo også givet dispensationer i forhold til Kulturhavnen. Der kan altid opstå et behov for dispensationer, og vil man ikke det, så må man i stedet lave en masse lokalplaner, som betyder mere administrativt arbejde og længere ventetider for borgerne, konkluderer han.

Skriv din kommentar her: