TV Nordkysten

Seneste artikler:

Powered by Vejreti.com

Udvalgsformand efter Tisvilde-kritik: “Vi har ikke været dygtige nok”

TISVILDE: I et langt og detaljeret brev til Byrådet, skriver fire lokale foreninger fra Tisvilde, at kommunen og flere politikere tilsyneladende gør sit for at sikre, at så få som muligt dukkede op til et omstridt møde om sommerens aktiviteter i byen. Ikke korrekt, forklarer formanden.

Kun to borgere dukkede op til et evalueringsmøde, som kommunen havde arrangeret 29. september og som havde fokus på sommerens aktiviteter i Tisvilde. Det skriver fire lokale foreninger i Tisvilde i et åbent brev stilet til Byrådet.

Årsagen til det pauvre møde, mener de, er en politisk modvilje mod at sætte kritisk fokus på en sommeraktivitet, som flere mener går over gevind i Tisvilde.

“Borgermødet d. 29.september var indkaldt med en lille notits og havde derfor en noget mangelfuld tilslutning. Kun 2 borgere mødte op samt nogle repræsentanter fra Erhvervsforeningen og Lokalråd”, skriver Tisvilde og omegns erhvervsforening og oplyser, at udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen efter pres fra erhvervsforeningen, måtte arrangere et nyt møde.

Vi kan dertil oplyse, at vi her på Netavisen Gribskov heller ikke blev orienteret om det planlagte møde, som ellers er vanlig praktisk, hvorfor det ikke her blev kommunikeret ud til læserne. Også byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti, Brian Lyck Jørgensen, har i et debatindlæg her på avisen stillet spørgsmålstegn til, hvor hans invitation til mødet blev af.

Formand: Vi skal finde en fælles løsning
Morten Ulrik Jørgensen, fmd. for udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, er ikke enig i kritikken. Vi har talt med udvalgsformanden, som mener at huske, at der var en fin repræsentation på det første møde.

Morten Jørgensen. Foto: Allan Andersen.

Hej Morten. Kun to borgere dukkede op til mødet 29. september. Er det korrekt?

– Jeg synes nu, vi var en 15-16 stykker…

Men hvor mange af dem var inviterede borgere og hvor mange fra kommunen?

– Altså, det var aftalt, at jeg skulle lede mødet, og så var der to fra forvaltningen. Så et rundt tal er vel omkring 14 borgere. Jeg vil i øvrigt betegne alle de tilstedeværende som borgere.

Ok. Ifølge det åbne brev var der i hvert fald så få, at i valgte at arrangere et nyt møde?

– Jeg oplevede det som et godt og konstruktivt møde, og så blev vi alligevel enig om, at vi ville holde et ekstra møde 6. oktober, da der var nogle foreninger, som ikke var repræsenteret.

Hvorfor blev der ikke kommunikeret bedre ud omkring det første møde?

– Det er jo altid det der med: Hvordan gør man det godt nok. Jeg må bare konstatere, at når der ikke møder flere op, så tror jeg ikke det skyldes manglende interesse. Så spørgsmålet er: Har vi været dygtige nok til at informere?

Netavisen Gribskov blev ikke informeret om mødet på forhånd. Hvad skyldes det?

– Jeg tror ikke, der på nogen måder har været en hensigt om at holde mødet så stille som muligt. Det er på ingen måde, min fornemmelse, og på ingen måde min dagsorden. Jeg mener, at dialog er vejen frem, og det kan ikke nytte noget, at nogen ikke føler sig hørt. Det var også grunden til, at jeg tog initiativ til et ekstra møde, og det bakkede alle op om.

Nu har jeg set på aftenens politiske dagsorden, hvor evalueringen fremgår, og jeg kan ikke finde et bilag med foreningernes bekymringer… De beskylder jo dig og kommunen for bevidst at lave en sagsfremstilling, så den fremstår positiv. Hvad tænker du om det?

– Det er på ingen måde min intention. Overhovet ikke. Hvis ikke de breve, refleksioner og referater er med, så vil jeg sørge for, at de bliver fremlagt på mødet i dag. Der er blandt andet et brev fra de handlende i gaden, og det skal vi selvfølgelig gennemgå.

Der peges også på et spørgeskema, som tilsyneladende ikke blev sendt ud til alle. Hvorfor modtog ikke alle relevante parter skemaet?

– Det drøftede vi faktisk, og forvaltningens forklaring var, at de var sendt til alle relevante i gaden.

OK. Men virker det ikke lidt underligt, at der er så mange fejl og udeladelser i netop denne her behandlingssag?

– Lad os nu få det behandlet i dag og se om ikke alle bliver tilfredse. Jeg skal nok sørge for, at alle i udvalget får de her breve i dag.

Har du selv et løsningsforslag til, hvordan man kan mindske generne i særligt uge 29?

– Jeg har særligt hæftet mig ved, at Lokalrådet har lavet et forslag til at oprette en taskforce, som kan sætte ind på mange niveauer. Jeg er bekymret for, at Tisvilde mister sit positive brand, hvis ikke vi handler på det her, så jeg er meget tilhænger af, at afviklingen i hovedgaden bliver på en helt anden og meget venligere måde.

Et konkret forslag er at flytte Musik i Lejet til en anden uge. Kunne det være en mulighed?

– Jeg kan ikke se, at det ændrer på noget, for så flytter man bare problemet til en anden uge. Min umiddelbare holdning er, at det er fint at det afvikles i uge 29, men kommunen skal spille en meget mere aktiv rolle. Og restauranterne har et kæmpe ansvar for ikke at lave det om til en gadefest.

Tak Morten.

Sagen kort
De seneste møder og spørgeskemaet har rod i en mangeårig debat i Tisvilde om, hvorvidt særligt uge 29 fylder for meget. I et forsøg på at evaluere på sommeren i Tisvilde har kommunen og kulturudvalget i første omgang rundsendt et spørgeskema til flere af de forretningsdrivende i byen. De fik mulighed for at svare på en række spørgsmål.

I det åbne brev stilles der kritik af kommunens håndtering af dette spørgeskema. Skemaet nåede ikke ud til alle relevante parter, lyder det blandt andet:

“Spørgeskemaet blev sendt ud til udvalgte virksomheder, hvoraf flere berørte butikker i Tisvilde ikke var blandt”, oplyser Tisvilde og omegns erhvervsforening og peger på, at undersøgelsen derfor ikke er repræsentativ.

Kommunen oplyser i sin sagsfremstilling, at der blev sendt skema ud til 94 virksomheder, og der kom 25 gyldige besvarelser.

Det lave fremmøde på mødet d. 29. september ledte til et nyt møde 6. oktober, som havde deltagelse af en del flere fra byen.

På det nye møde blev der blandt andet oplæst en evaluering af uge 29, foretaget af 19 af de handelsdrivende langs gågaden. Denne evaluering er ikke inkluderet i den sagsfremstilling som oplevelsesudvalget i aften skal behandle, oplyser de i det åbne brev. Dette var også tilfældet da redaktionen i dag, tirsdag, gik ind på dagsordenen.

Heller ikke foreningernes bekymringer fra mødet 6. oktober var inkluderet i tilstrækkeligt omfang i sagsfremstillingen, mener de fire foreninger.

“Tilbage står opfølgningsmødet d. 6. oktober 2021, hvor de fire foreninger samstemmende gav udtryk for deres bekymring for uge 29. Mødets indhold, med ovenstående konklusion, er ikke reflekteret i sagsfremstillingen, hvilket er uacceptabelt, misvisende og vildledende”, skriver foreningerne i det åbne brev.

I brevet peges der dertil på, at den årlige festival Musik I Lejet med fordel kan flyttes til en mindre populær ferieuge.

“Konkret skal MIL tilbage til forhandlingsbordet med Erhvervsforeningen. I 2019 var parterne langt med en proces, der pegede frem mod at flytte begivenheden, enten væk fra uge 29 eller væk fra P-pladsen nede ved skov og strand”, skriver de i alt 17 handlende blandt andet i deres evaluering.

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tip os!

Powered by Vejreti.com
Sponsorerede links