Udviklere køber 16 hektar grund i Gilleleje: Vil bygge 200 private og almene boliger

Gilleleje Syd 2 er planlagt i det højre område markeret med rødt. Tekst: David Abildgaard. Foto: Google.
GILLELEJE: Så skete det endelig. En lokal udvikler, Strandhavehus, har sammen med det almennyttige boligselskab Lejerbo købt et stort område syd for Parkvej i Gilleleje, som længe har været planlagt til byudvikling. Planen er at bygge cirka 200 private og almene boliger.

En ny bydel vil over de kommende år skyde op syd for Parkvej i Gilleleje. Et team bestående af den lokale udvikler Strandhavehus har sammen med totalrådgiveren KHS Arkitekter og det almennyttige boligselskab Lejerbo valgt at udvikle og opføre nye boliger på den kommunalt ejede del af området på knapt 16 hektar.

LÆS OGSÅ: Del af Gilleleje Syd reserveres til almene boliger

Projektet, som foreløbigt har fået navnet ‘Strandholmen Gilleleje’, opføres i etaper og indeholder både private og almene boliger.

“Vi glæder os utrolig meget over at have fået muligheden for at udvikle nye boliger i Gilleleje i en unik konstellation med Lejerbo, KHS Arkitekter og en lokal udvikler med bred lokal forankring om bord. Projektet er nyskabende og understøtter i den grad vores værdier og interesser og vi glæder os også til samarbejdet med Gribskov Kommune, forklarer Adm. direktør Palle Adamsen på vegne af Lejerbo i en udsendt pressemeddelelse.

Naturen skal tæt på
Et af kravene til området syd for Parkvej er, at området udvikles i tråd med den udviklingsplan, der blev udarbejdet i 2020 kaldet ’Udviklingsplan for del af Gilleleje Syd – en ny bydel i naturen’ (link henter pdf.dokument). Planen er blandt andet formet af forslag fra byen og har fokus på at få områdets natur helt tæt på områdets beboere.

KHS Arkitekter som er totalrådgiver på projektet går nu i gang med at udarbejde et skitseprojekt ud fra udviklingsplanen. Skitseprojektet vil danne grundlag for en såkaldt byggeretsgivende lokalplan for området.

Lokalplan i høring
Der vil blive afholdt et borgermøde i forbindelse med udarbejdelse af skitseprojektet. Lokalplanen forventes at blive sendt i offentlig høring senere på året og forventes endelig vedtaget i starten af 2022. Byggeriet påbegyndes i umiddelbar forlængelse af endelig godkendt lokalplan for området.

Arealet har været udbudt gennem erhvervsmægleren Nordicals Nordsjælland.

Leave a Reply