Venstre-formand melder sig ud af partiet

– Med omgående virkning har jeg trukket mig som formand for Venstre i Gribskov og melder mig ud af Venstre, meddeler Bjarne Pedersen, nu tidligere formand for Venstre i Gribskov.

Hvorfor nu det? Jo, på grund af min oplevelse i lørdags i Hovedbestyrelsen. Danmarks dygtigste politiker og formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, blev af forretningsudvalget i fredags reelt tvunget til at trække sig, hvis han skulle gå med selvrespekten i behold. Ingen afstemning – bare pres! Landsmødet har valgt (og genvalgt) ham, men får ikke muligheden for at tage stilling til en fremtid med ham.

Da vi i hovedbestyrelsen mødte ind lørdag morgen, havde jeg forberedt et indlæg til fordel for Lars Løkke på baggrund af, at vi i foreningens bestyrelse havde vedtaget en enstemmig opbakning til ham. Men sådan skulle det ikke gå.

Lars bød velkommen og beklagede, at situationen var som den var og fortalte, at det var mod hans vilje, men at der nu var en helt anden dagsorden. Lars ville en åben politisk drøftelse på landsmød-et som foreningens højeste organ og derefter kunne man så tage stilling til formand og næstfor-mand (ret logisk efter min mening), men det ville et markant flertal i forretningsudvalget ikke. De ønskede ikke debat!

Eller som Birte Rønn Hornbech udtrykker det: ”Man forsøgte at presse ham ud ved at sige, at han ikke må sige noget. De frarøvede ham en demokratisk mulighed for at sige noget, fordi de ikke turde et demokratisk valg. De ville bare rive ned uden at kunne bygge op.”

Lars forelagde derefter det forslag til politisk landsmødeudtalelse, som han havde forberedt, men ikke ville kunne komme til at forelægge på landsmødet (se vedhæftede bilag) og reelt fratog man ham alle beføjelser og muligheder som formand. I stedet afholdes der ekstraordinært landsmøde den 21.9., hvor Lars i øvrigt har 25 års jubilæum som medlem af Folketinget. Derefter forlod han mødet.

Nu var det pludselig ikke længere det indkaldte hovedbestyrelsesmøde, men et møde hvor dags-ordenen helt var ændret. Nu var det alene et forslag om et ekstraordinært landsmøde, hvor der skal vælges formand og næstformand – ingen politisk drøftelse, ingen debat. For at fuldende den demokratiske massakre så vil landsmødedeltagerne ikke få mulighed for at tage ordet. Sådan har et massivt flertal i forretningsudvalget reelt taget demokratiet fra medlemmerne, men hvor er de henne i forretningsudvalget? Hvorfor forklarer de sig ikke? Hvorfor har de ikke længere travlt med at komme i medierne?

Kristian Jensen meddelte efterfølgende, at han ikke stillede op som hverken formand eller næst-formand.

Jeg er ked af at stoppe som formand i vores lokalforening, men det er desværre konsekvensen. Jeg vil ikke være medlem af partiet Venstre med det jeg oplever som disrespekt for det almindelige demokrati. En disrespekt der i virkeligheden udvises af ganske få medlemmer. Først var det reelt hovedbestyrelsen og siden de 850 delegerede på landsmødet, der blev sat ud af spillet.

Tak for tilliden og opbakningen undervejs.

Bjarne Pedersen.

Skriv din kommentar her: