Venstre imod hjemmepleje på Holtvej: Foretrækker Toftebo

Toftebo kan bruges som en 3. lokalitet for hjemmeplejen, mener Venstre. Tekst: David Abildgaard. Foto: Arkiv.

GRIBSKOV: Da Økonomiudvalget i tirsdag mødtes på et ekstraordinært møde for at stemme om, hvorvidt hjemmeplejen skal ligge på Holtvej 8 i Græsted, så blev det som eneste parti et nej fra Venstre. Sagen kommer for Byrådet på mandag.

RETTET Kl. 11.59: Vi kom ved en fejl til at skrive, at Byrådet, allerede har stemt om sagen. Dette er ikke korrekt. Det var Økonomiudvalget, som i tirsdags stemte. Byrådets tur kommer på mandag.

Venstre valgte på seneste Økonomiudvalgsmøde at stemme nej til forslaget om at placere hjemme- og sygeplejen i det snart nedlagte frivilligcenter ved Græsted St. Syd på Holtvej 8. Hjemmeplejen, lyder det fra kommunen, har ellers brug for en tredje lokalitet til både hjemme- og sygeplejen og oplagt finder man det snart tidligere frivilligcenter ved stationen i Græsted Syd. Centeret flytter ned ved skolen, og lokalerne kan derfor bruges til en kommende syge- og hjemmepleje-afdeling, mener kommunen og flertallet af de politiske partier.

Dog ikke Venstre. Partiets stemte sammen med løsgænger Betina Sølver som eneste imod forslaget om at placere afdelingen på Holtvej.

– Vi kan se, at Toftebo er klar til at tage imod dem, der skal være allerede i dag. Forholdene er i orden til det, også til at kunne rumme nogle flere, forklarer Knud Antonsen fra Venstre.

Han var for nyligt ude at besigtige Toftebo sammen med andre repræsentanter fra Ældreudvalget og var tilfreds med, hvad han så.

– Jeg mener, det kan holde pænt længe. Det er ikke sådan at vinduerne er rådnede eller er ved at falde ud. Taget er også fint. Så det kan godt virke til at nogle i administrationen har talt det ned, forklarer han og påpeger, at han dog ikke er ekspert på området.

Han peger samtidig på, at hjemme- og sygeplejen i Gilleleje har til huse i et lejemål, som udløber ved udgangen af 2022.

– Vi har desuden et lejemål på Fiskerbakken som holder 2,5 år yderligere. Når vi skal ud og finde et nyt sted, eller hvis man finder ud af, at to baser er nok, så kan det hele rummes i Toftebo. Derudover kan man også klare sig, hvis der kommer spidsbelastninger, for eksempel en epidemi. Alternativt skal vi jo betale ventepenge til sygehusene, uddyber han.

Venstre var eneste parti, som valgte at stemme nej til valget af Holtvej 8.

Hvorfor en tredje afdeling?
Kommunen har allerede etableret to baser til at huse hjemmeplejen og sygeplejen – én på Fiskerbakken i Gilleleje og én på Helsingegården i Helsinge. Hvorfor så en tredje?

Ifølge kommunens administration skyldes behovet, at man gerne vil bygge videre på tidligere erfaringer fra Attendo, som havde brugt analyser til at finde de tre bedste lokationer med beliggenhed i netop Gilleleje, Græsted og Helsinge. Og de analyser giver stadig god mening, mener kommunen, som har udset Holtvej 8 som mest oplagt ud af en række mulige placeringer.

Processen med at finde en tredje lokalitet efter Gilleleje og Helsinge er desuden blevet endnu mere aktuel efter at brandmyndighederne ved seneste besøg vurderede Fiskerbakken i Gilleleje som uegnet til at huse hjemmeplejen, som den pt. er indrettet. Kommunen bor til leje i Fiskerbakken, og det vil kræve to millioner kroner at ombygge og brandsikre bygningen. Den udgift ønsker udlejer ikke at svare, og som konsekvens kan medarbejderne derfor ikke bruge reposen på Fiskerbakken. I stedet må de ansatte stuve sammen i stueetagen. Der er en større ombygning i gang, som koster ca. 500.000 kr., hvorefter brandmyndigheden forventes at kunne godkende stueetagen. Ombygningen forventes at være tilendebragt i løbet af sommeren.

Alt sammen koster dog penge. I tilgift har Udvalget for Ældre, Social og Sundhed siden februar været i gang med at finde besparelser for at realisere et sparekrav på mellem 12 og 14 mio. kr. i både 2020 og 2021 for hjemme- og sygeplejen – et arbejde som dog er blevet forsinket på grund af corona-krisen. I dag vurderer man, at det er mere realistisk at sænke omkostningerne i syge- og hjemmeplejen med 6-7 mio. kr. i såkaldt årseffekt. Størstedelen af reduktionen forventes at falde i sygeplejen.

Flere placeringer i spil
Kommunen har under processen med at finde et tredje sted været ude at se på flere interessante områder. Det gælder blandt andet for kommunen at minimere vejtiden, altså den tid de ansatte bruger på at suse frem og tilbage i kommunens biler, og Græsted er placeret dejligt centralt i forhold til Gilleleje og Helsinge.

Kommunen har set på følgende placeringsmuligheder:

  1. Toftebo
  2. SKP Huset
  3. Ramsager
  4. Blistrup Medborgerhus
  5. Holtvej 8, Græsted (det tidligere Frivilligcenter Græsted)
  6. Materielgården i Udsholt

Af disse seks muligheder giver Holtvej 8 bedst mening, vurderer kommunen.

Kommunen: Toftebo er uegnet
I forhold til Toftebo har kommunen fundet flere områder, som kan give problemer. Toftebo er ellers under afvikling og står til at lukke d. 1. juli i år, så det virker ellers oplagt. Toftebo har i de senere år været anvendt til midlertidigt bosted for folk hjemsendt fra hospitaler.

Toftebo er dog stort – over 2000 kvadratmeter, og det er langt mere plads, end der er brug for.

“Dette rejser spørgsmålet om, hvad resten af bygningskomplekset i givet fald vil skulle anvendes til”, skriver administrationen i det politiske oplæg og peger på, at der blandt andet er et oliefyr som skal udskiftes inden for kort tid, ligesom også CTS-systemet skal konverteres til kommunens nye system; udgifter, som anslås at udgøre 5-600.000 kr.

Dertil kommer en renovering af bygningen inden for de næste 5-10 år til mere end fire millioner kroner.

Stedet er også dyrt at drive, såfremt det blot skal huse syge- og hjemmeplejen. Her har man kun brug for cirka 320 kvadratmeter – og såfremt resten står tomt, viser beregninger, at de årlige bygningsdriftsudgifter ryger op på 776.000 kroner årligt alene til el, vand og varme, rengøring og lignende. Her udgør de 214.000 kr. den del af bygningen, der er i drift, mens resten udgør 562.000 kr.

Til sammenligning er de årlige forventede driftsudgifter for Holtvej 8 på 113.000 kroner.

Desuden har man i kommunebudgettet allerede indregnet lukningen af Toftebo med udgangen af 2020, og derfor vil det være nødvendigt at tilføre ejendomsrammen yderligere penge. I første omgang vil regningen lyde på 967.000 kr. for at gøre Toftebo klar til fuld drift.

Skulle valget alligevel falde på Toftebo i Byrådet, vil der endvidere være behov for at etablere ca. 10 parkeringspladser, oplyser kommunen, som har regnet ud, at det vil koste mindst 300.000 kroner.

Så vurderingen er forholdsvis klar fra kommunens administration:

“Selv om det er muligt hurtigt  at indrette Toftebo til formålet, vil det indebære betragtelige driftsomkostninger at anvende dele af Toftebo som base for sygeplejen og hjemmeplejen, ligesom der på sigt skal investeres en del i bygningen. Administrationen kan derfor ikke anbefale denne lokation som ny base”, skriver den.

FAKTA

Byrådet har bevilget i alt 9 mio. kr. til etableringen af en kommunal hjemmepleje. De 7 mio. kr. blev frigivet af Byrådet den 11. juni 2019 og de 2 mio. kr. af Byrådet den 28. januar 2020.

I 2019 blev der brugt 6,67 mio. kr. til etableringen. Dertil blev der tilført 1,4 mio. kr. fra anlægsrammen til udgifter til nøglesystemet. Der var således 8,4 mio. kr. til etableringen i 2019, hvoraf 7,6 mio. kr. blev anvendt. I 2020 er der således 2,8 mio. kr., hvor af de 0,8 mio. kr. er overført fra 2019 i ubrugte midler.

Den efterfølgende ombygning af Fiskerbakken og leje af yderligere parkeringspladser beløber sig til 681.000 kr., hvorefter der resterer 2,1 mio. kr. til etablering af en kommunal hjemmeplejeenhed i 2020.

Hvis Byrådet følger administrationens anbefaling, resterer der således 1,3 mio. kr., idet ombygningen af Holtvej 8 beløber sig til 500.000 kr. Hertil kommer et beløb, hvis det besluttes at etablere supplerende parkeringspladser.

De årlige omkostninger til bygningsdrift af Holtvej 8 på 113.000 kr. (2019-kroner) dækkes af driftsmidlerne til sygeplejen og hjemmeplejen.

Leave a Reply