VIDEO: Danmarks ældste skydevåben fundet ved Søborg Slotsruin

Den gamle hagebøsse bliver snart udstillet på Nationalmuseet. Tekst: David Abildgaard/pressemeddelelse. Foto: Amdi Wiil/Nationalmuseet.

GRIBSKOV: Nationalmuseet har produceret ti små film, der til sammen viser historien bag en række sjældne danefæ, deriblandt Danmarks ældste skydevåben, som blev fundet ved Søborg Slotsruin i Nordsjælland.

Hagebøssen kan fra den 26. januar ses i Nationalmuseets danefæudstilling ”Gemt, ofret eller tabt”. Udstillingen kan opleves på museet Kongernes Jelling i Jylland.

Nedenstående informative tekst er udsendt og forfattet af Nationalmuseet:

Lokalt danefæ: Også i middelalderen revolutionerede nye våben krigsførelsen: Se det ældste skydevåben fundet i Danmark

Hvor der i dag er droner på slagmarken i krigszoner, var det i middelalderen krudtet, der fuldstændig revolutionerede krigsførelsen. I videoen kommer man bag historien om Danmarks ældste skydevåben, der er fundet af en amatørarkæolog ved Søborg Slotsruin i Nordsjælland. Den såkaldte hagebøsse er fra slutningen af 1300-tallet og var et håndvåben, som man med ved hjælp af krudt kunne affyre kugler mod fjenden. Historien bag hagebøssen udfoldes i en af de ti film, som Nationalmuseet har produceret om fantastiske danefæ.

Foto: Amdi Wiil/Nationalmuseet.

Første gang vi hører om krudt, der bliver brugt i Danmark, er i en kilde fra 1372. Her blev en ladning krudt bragt til slottet Gram i Sønderjylland. I slutningen af 1300-tallet er man langsomt begyndt at bruge krudt i Europa, og hagebøssen fra Nordsjælland viser altså, at Danmark var helt fremme i middelalderens våbenkapløb.

-Da krudtet blev en del af krigsførelsen, skulle krigene pludselig udkæmpes på en helt anden måde. Borgene skulle bygges om, for der skulle pludselig være bastioner og volde, som kunne modstå de nye våben. Det fortæller Vivian Etting, seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet, i videoen.

Indførslen af skydevåbnet betød altså en helt ny måde at føre krig på. Fra nærkamp med sværd og spyd kunne man nu ramme fjenden i skjul på lang afstand. Brugen af krudt var revolutionerende på mange måder, og krigsførelsen blev fuldstændig anderledes.

Se medrivende historier om, hvad du deler med dine forfædre

Som med hagebøssen har vi mennesker ofret, tabt, mistet og gemt ting siden de ældste tider. Når tingene dukker op af mulden igen hundreder eller tusinder af år senere, fortæller de os, hvor meget vi egentlig deler med vores forfædre på tværs af tid: Behovet for et trygt og varmt hjem, at vi kan beskytte familie og venner, at vi kan fylde maven – og have noget at tro på.

I flot producerede videoer sætter Nationalmuseet fokus på fortællingerne bag 10 af de fantastiske genstande – genstande, som er erklæret danefæ som hagebøssen.

”Ganske små ting fundet i jorden fortæller store og vigtige historier om, hvor meget vi har til fælles med vores forfædre. Hvordan deres beslutninger, opfindelser og hændelser former din og min hverdag og samfundet i dag. De fortællinger breder vi ud i videoerne med fokus på at gøre dem spændende, fascinerende og relevante for så mange som muligt. Også for dem, som ikke umiddelbart er interesserede i kulturhistorie,” fortæller Jacob Frische, kommunikationschef på Nationalmuseet.

Forsker og journalist undersøger spændende historier

Seniorforsker Lisbeth Imer fra Nationalmuseet og journalist Frantz Howitz rejser i videoerne rundt i Danmark for at undersøge den spændende historie bag hagebøssen og de ni andre danefæ. Sammen med eksperter fortæller de to værter de fascinerende historier om, hvordan vores hverdag og samfund i dag er formet af fortidens opfindelser, beslutninger og hændelser.

I videoerne kan man også komme bag historien om for eksempel et spektakulært fund fra Kallerup i Nordjylland. Fundet består af en enorm kultøkse og andre ceremonielle ting, som blev brugt i et mystisk ritual i bronzealderen for 3.000 år siden. Man kan også få historien bag adelsmandens Niels Krabbe seglstampe, der var en slags middelalderens Nem-ID. Fundet er gjort i Nordjylland, og det udfolder en historie om datidens magtkampe, belejringer og behovet for at kunne sikre sin identitet.

Hagebøssen udstilles på museet Kongernes Jelling

Det spektakulære skydevåben fra Nordsjælland kan ses på Nationalmuseets danefæudstilling fra den 26. januar, hvor det udstilles sammen med en lang række andre danefæ. Udstillingen ”Gemt, ofret eller tabt” kan opleves gratis på museet Kongernes Jelling. Udstillingen sætter fokus på, hvad der skete i det øjeblik for 600, 1000 eller 2500 år siden, da tingene endte i jorden.

Links til videoerne

De ti videoer bliver publiceret på Nationalmuseets Youtube-kanal ”Vores tid”.

Danefæ?

  • Danefæ er genstande fra fortiden, der findes i jorden i Danmark. Hovedparten af danefæ findes med metaldetektor af danske amatørarkæologer.
  • Danefæ er ofte forarbejdet af guld, sølv, bronze eller rav og jern. Alle mønter før 1536 er danefæ. Det samme er sjældne mønter og mønter af ædelmetal ældre end 100 år. Stenøkser og genstande fremstillet af ben, tak eller træ kan også være danefæ.
  • Danefæ tilhører staten. Fundene skal afleveres til et lokalmuseum i hvis område, fundet blev gjort. Herfra sendes fundet videre til Nationalmuseet, hvor effekter med særlig kulturhistorisk værdi bliver erklæret danefæ. Er der tale om danefæ modtager finderen en skattefri godtgørelse.
  • Loven om danefæ kan spores tilbage til middelalderen. Nationalmuseet administrerer danefæloven, der sikrer, at vigtige fund fra Danmarks fortid bliver bevaret for kommende generationer.

Leave a Reply