Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

VIDEO: Unikt naturområde truet af grusgrav

DRONNINGMØLLE: Får region Hovedstaden held til at udpege et område lige ved siden af naturområdet Rusland til en kæmpe grusgrav, så vil det ikke kun gå ud over den nærtliggende museumspark, men også være en trussel mod et unikt naturområde.

Politikere og naboer har gennem længere tid råbt vagt i gevær over for en regional råstofplan, som betyder, at der kan placeres en kæmpe grusgrav kun få meter fra det fredede naturareal omkring Ruslands bakker og lige over for Tegners Museumspark.

Grusgraven er endnu ikke en realitet, men råstofplanen giver mulighed for, at den kan komme, og alene tanken om den har fået politikere og naboer til at advare om de mulige konsekvenser.

Direktøren for Tegners Museum frygter det værste såfremt planen skulle blive godkendt til august.

– Det betyder, at vi skal til at sælge parken som en dejlig larmende tur, hvor du får støv i håret når vinden blæser, som den ofte gør. Så det bliver noget op af bakke, forklarer museumsdirektør Luise Gomard, der får stor opbakning fra både kommunen, naboer og politikerne.

Klik for større grafik. Det meste af området omkring den måske kommende grusgrav er fredet.

En af dem er Ulla Dræby, der både er formand for Tegners Museum, men også tidligere byrådsmedlem og nuværende formand for den lokale partiforening. Hun har ikke nok tro til, at fornuften vil sejre i regionen, at hun tør lade stå stille til.

– Ting sker ikke af sig selv, så der skal kæmpes for det. Vi har været så heldige i politisk sammenhænge, at når der er protester nok, så er man lydhør. Det tror jeg også, man er i regionen, forklarer Ulla Dræby, der desuden peger på, at sådan en grusgrav vil have betydning for området i adskillige årtier, såfremt den først bliver anlagt.

Du kan se et indslag fra netavisens besøg i museumsparken herunder:

Mange problemer
Niels Lawaetz, formand for den Konservative vælgerforening og en af naboerne fra Villingerød landsby, har sendt redaktionen en oversigt over en lang række afledte konsekvenser, såfremt Region Hovedstaden vælger at fastholde området som udlagt grusgrav.

Blandt de væsentlige, for museet i hvert fald, er betydningen for området som en turistattraktion.

– Museet besøges årligt af ca. 12-13.000 gæster, og mere end 60.000 besøger bakkerne og statueparken, lyder det i redegørelsen, der og peger på, at området forsyner Dronningmølle og omegn med grundvand.

Området ligger over Alnarpssandet, som er en af hovedstadsområdets største reserver af drikkevand.

Det er da også et enigt byråd som i et høringssvar til Regionens revser tanken om en grusgrav netop her. Her bliver der blandt andet peget på den øgede trafik, som sådan en grav vil forårsage for området med mellem 400 og 600 lastvognstog om dagen.

Andre bekymringer inkluderer en række såkaldte §3 småsøer, som både er beskyttede og vigtige for den lokale fauna og natur. Over 90% af området ligger desuden i kystnærhedszonen.

Så grunde er der nok af. Nu resterer blot håbet om, at regionspolitikerne besinder sig og fjerner muligheden fra råstofplanen, når den kommer til politisk behandling i regionsrådet 21. august.

FAKTA
Landskabet omkring Ruslands bakker består af et karakteristisk småbakket smeltevandslandskab med udjævnede dødishuller.

Hele området og dets omgivelser er i Kommunalplan 2013-25 udpeget som bevaringsværdigt landskab med kulturhistorisk bevaringsværdi.

Landskabet har været en central del af driften af Esrum Kloster indtil reformationen i 1536 og siden i flere hundrede år en del af kongens jorder.

En regional rekreativ sti er planlagt at skulle gennemskære området.

Området indgår i en af Nordsjællands åbne landskabskiler, der spiller en central rolle som opholdssted for trækfugle, bl.a. traner og Canadagæs på vej til/fra Sverige.

Området er opholdssted for bl.a. gæs, ænder og svaner, der overvintrer her.

Områdets nære omgivelser er opholdssted for støj- og støvfølsomme fugle f. eks. sortspætten og rovfugle såsom musvåger, fiskehejrer, falkearter og rød glente. Siden 2011 har et fiskeørnepar med rede i Esrum søs nordlige omegn jaget i kystkilen. Også havørn er set i området i de seneste år.

Der er gjort adskillige arkæologiske fund i og omkring det udpegede område.

Skriv en kommentar

Facebook
Twitter
LinkedIn

Seneste nyheder:

Tip os!